Spridningen av covid-19 går ned i landet sedan fem veckor men ligger fortfarande på en hög nivå, visar siffrorna som Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen. Men medan antalet fall fallit relativt brant i flera regioner, sticker Norrbotten ut genom att ligga kvar på betydligt högre nivå. Där var antalet rapporterade fall 403 per 100 000 invånare under vecka 20. Det kan jämföras med den region som ligger näst högst, Kronoberg med 222 fall under samma vecka.

– Det är fortfarande väldigt hög belastning både på intensivvården och slutenvården. Det är jobbigt och vården och vårdpersonalen i Norrbotten gruvar sig för åtminstone första halvan av sommaren, sa Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten, på presskonferensen med Folkhälsomyndigheten på torsdagen.

Tidigare har mycket av smittspridningen varit relaterad till arbetsplatserna. Nu handlar det ofta om sociala sammanhang där människor inte håller distans, såsom på privata fester. Och det är 13–19-åringarna som sticker iväg i statistiken.

– Det är väldigt tydligt i utbrottet i Kiruna. Många smittkedjor börjar i samband med att ungdomarna träffas och anordnar fester. Och de plockar hem det till morsan, farsan, syskon, och kanske vidare till mormors- och morfarsgenerationen om det vill sig illa, sa Anders Nystedt och fortsatte:

– Jag tror vi måste jobba mycket med att rikta oss till ungdomar och deras föräldrar så alla kan hjälpas åt att minska den delen av smittspridningen.

På presskonferensen presenterade Folkhälsomyndigheten också en studie om förekomsten av antikroppar mot covid-19 bland 735 personer i Göteborg som är födda 1944. Knappt 7 procent hade antikroppar när undersökningen gjordes under första halvan av mars. Det kan jämföras med andra studier som inte bara begränsats till personer födda 1944. I en studie bland blodgivare var förekomsten 25 procent, och i en annan studie bland patienter i öppenvården var förekomsten 22 procent.

Det tyder på att personerna i studien från Göteborg i stor utsträckning följt riktlinjerna, menade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

– Enkätsvaren visar majoriteten hade begränsat sina sociala kontakter, resande i kollektivtrafik, handlande i butik och hade undvikit folksamlingar. Det visar att den här gruppen inte har drabbats av covid-19 på samma sätt som andra i samhället.

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre är överlag hög i landet. 85 procent har i nuläget fått åtminstone en dos vaccin. Totalt sett har 44 procent av alla över 18 år fått minst en dos. Viljan att vaccinera sig är också förhållandevis stor. I en enkät som Folkhälsomyndigheten nyligen sammanställt uppger 88 procent att de helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig.