– Ett starkt skydd för våra visselblåsare är viktigt för att vi ska veta att våra skattepengar används på ett korrekt sätt, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en presskonferens på torsdagen, och fortsatte:

– Vi ska heller inte mörklägga några problem i välfärden. Och det är viktigt att arbetsgivare inte ska kunna skrämma sina anställda till tystnad.

Offentliganställda har redan ett långtgående skydd genom meddelarskyddet i grundlagen, något som sedan 2017 även gäller privatanställda i viss offentligt finansierad verksamhet. Visselblåsarlagen från 2017 ger också ett skydd mot repressalier för alla arbetstagare.

Med regeringens proposition, som bygger på EU:s visselblåsardirektiv från 2019, ska skyddet för visselblåsare stärkas på hela arbetsmarknaden. En ny lag om rapportering om missförhållanden ska gälla all privat och offentlig verksamhet, och ersätta dagens visselblåsarlag. Det grundlagsskyddade meddelarskyddet förändras dock inte.

Den som slår larm ska kunna göra det internt, externt eller genom offentliggörande, och visselblåsarens identitet ska hållas hemlig.

Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna kanaler för att rapportera missförhållanden. Utformningen av funktionerna kommer att kunna anpassas i centrala kollektivavtal.

Det ska även gå att slå larm externt genom särskilda kanaler till berörda myndigheter inom vissa områden, oavsett om man arbetar på en liten eller stor arbetsplats. Regeringen har ännu inte preciserat vilka områden det handlar om.

Alla uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Det gäller både interna och externa visselblåsarfunktioner. Skyddet ska inte bara omfatta arbetstagare, utan även arbetssökande, egenföretagare, praktikanter med flera. Den som utsätts för repressalier eller hindrande åtgärder ska kunna få skadestånd.

Den nya lagen innebär en tydligare ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand. Det ska göra det lättare och tryggare att visselblåsa.

– Om jag till exempel arbetar inom en större privat vårdverksamhet, måste min arbetsgivare se till att det finns någonstans dit jag kan vända mig om jag vill slå larm. De kan inte bara vifta bort det jag berättar utan blir skyldiga att följa upp och återkoppla, sa Eva Nordmark.

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.