– Den spontana reaktionen är att vi är fortsatt oroade över den utvecklingen som vi ser på många punkter. På sikt är vi oroade över att det, trots förslagen, inte kommer bli en tydlig förbättring av ekonomin, säger Andreas Koro, ordförande Ångermanlands läkarförening, till P4 Västernorrland.

Efter den skarpa kritiken mot det tidigare sparförslaget har Region Västernorrland tagit fram ett nytt som man hoppas ska spara 70 miljoner kronor.

– Vi behöver ändra våra arbetssätt så att vi får mer och större funktionella enheter, så som större vårdavdelningar, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, till P4 Västernorrland.

Förslaget innebär bland annat att 29 disponibla vårdplatser ska tas bort på sjukhusen i regionen.

Minskningen av antalet vårdplatser riskerar att öka överbeläggningar på alla länets sjukhus, enligt Andreas Koro.

– Det kan ställa personal och patienter i en besvärlig sits när man till exempel söker med akuta åkommor, säger han till lokalradion.

Han nämner den föreslagna neddragningen av intensivvårdsplatser på Sollefteå sjukhus som särskilt problematisk. Det förslaget var även med i det tidigare sparpaket och kvarstår trots skarp kritik från fackligt håll och läkare på sjukhuset i Sollefteå.

Andreas Koro anser att regionledningen bör ta fram förslag på besparingar och effektiviseringar på väldigt lokal nivå tillsammans med personalen. För att på sikt kunna minska andelen hyrpersonal måste regionen fortsätta utbilda egen personal för att täcka upp den brist på specialistläkare och sjuksköterskor som finns samt förbättra arbetsvillkoren på avdelningar med ett tydligt stafettberoende.

Nu följer politisk beredning av förslagen. Beslut om besparingarna ska sedan fattas i regionfullmäktige i juni.

Region Västernorrland har under många år gått med stora underskott. Detta är ett första steg i arbetet med att få ned kostnaderna. Politikerna i regionen har gett verksamheten i uppdrag att sänka kostnaderna med 474 miljoner kronor till år 2022.

– Vi har ett jättestort arbete framför oss med att hämta hem detta genom förändrade arbetssätt, förkortade vårdtider och bättre samarbete mot kommuner, primärvård och slutenvård. Vi behöver helt enkelt resursoptimera, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, till P4 Västernorrland.

Läs också:

Färre vårdplatser ska spara pengar i Västernorrland

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag

Sparförslag möter hård kritik

Oro för personalflykt efter sparförslag i Västernorrland