Region Jönköpings län gick upp i förstärkningsläge den 13 november 2020. Nu har regionen beslutat att sänka beredskapen till stabsläge. Bakgrunden är att antalet fall av covid-19 stabiliserats på en lägre nivå än tidigare.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköping, betonar dock att det inte betyder att faran är över.

– På våra vårdavdelningar har vi i dag en lägre nivå än tidigare, och personalen där arbetar inte längre under krislägesavtal. Tyvärr har inte antalet som vårdas på IVA minskat lika mycket och personalen arbetar fortfarande under krislägesavtal där, säger han i ett pressmeddelande.

Regional särskild sjukvårdsledning kommer fortsatt att följa mätningar av inneliggande patienter med covid-19, vårdplatser, material och bemanning. Om situationen skulle försämras, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget i sjukvården.

Enligt de senaste uppgifterna vårdas just nu 52 patienter med covid-19 på regionens sjukhus, varav 15 inom intensivvården.

 

Läs även:

Region Jönköpings län har fått IVA-hjälp av åtta regioner

Region Jönköping börjar avveckla krislägesavtal

Värsta läget hittills i Jönköpings län – krislägesavtal kvar

Krisavtalet i Region Jönköping fortsätter – men utan läkarna