2019 kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. Syftet är att göra sjukvården mer effektiv och jämlik över hela landet.

Nu har ett vårdförlopp för sepsis blivit godkänt av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna kan börja införa vårdförloppet.

Varje år drabbas fler än 40 000 personer i Sverige av sepsis. Av dessa dör mellan 15–20 procent, och det kan gå på bara några timmar. Vårdförloppet är avgränsat till vuxna över 18 år och fokuserar på vård av patienter med allvarlig sepsis på akutmottagning.

Kristoffer Strålin, ordförande i nationell arbetsgrupp för sepsis. Foto: David Gimlin

– Det viktiga i det här vårdförloppet är att sätta in rätt åtgärder snabbt. I vårdförloppet fokuserar vi mycket på det vi kallar sepsislarm, vilket är en metod för att snabbt och strukturerat kunna upptäcka sepsis hos en patient.  Målet är att alla akutmottagningar i landet ska ha sepsislarm, säger Kristoffer Strålin, ordförande i nationell arbetsgrupp för sepsis, i ett pressmeddelande.

En annan del av vårdförloppet handlar om att följa upp patienterna efter att de lämnat sjukhuset. Enligt Kristoffer Strålin upplever många patienter långvarig trötthet eller försämrad funktionsnivå, något som länge varit okänt för både sjukvårdspersonal och allmänhet.

– Att ha en dialog med patienten efter utskrivning är en viktig del av vårdförloppet. Dels för att informera om vad som hänt, men också för att upplysa om vad patienten ska vara uppmärksam på och hur patienten kan kontakta vården om ytterligare vård skulle behövas, säger Kristoffer Strålin.

Hittills har tio personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fått grönt ljus.

Läs om mer om vårdförloppet för sepsis här.