Björn Järbur, sjukhusdirektör för NU-sjukvården i Västra Götaland. Foto: Västra Götalandsregionen

I januari fick ett beslut om vaccinationsordning i NU-sjukvården stora rubriker i landet. Enligt detta skulle några personer i sjukhusledningen gå före viss vårdpersonal som inte arbetade direkt med covidvården. På så sätt avvek NU-sjukvården från Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Beslutet fick mycket kritik, bland annat från flera läkare. NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Björn Järbur kom i konflikt med pandemiansvariga på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han försvarade NU-sjukvårdens beslut med att ledningen ska vara närvarande i sin stödfunktion i verksamheten och inte arbeta på distans. Men efter det fick han också motta en hel del hat och hot, berättar han i en intervju i TTELA.

– Jag blev hotad. Det var allt från indirekta dödshot till att folk skulle göra en massa dumma saker, säger han till tidningen och berättar  att sjukhuset övervägde att ge honom personskydd.

I en intervju i Sveriges Radio berättar han mer om vad hoten och de hatiska kommentarerna kunde innehålla:

– Det var allt från att man inte hade något existensberättigande till att man var en parasit till att man borde vara död.

Björn Järbur är utbildad läkare men hann bara arbeta kliniskt ett par månader innan han ändrade spår i karriären, först som universitetsdirektör på Göteborgs universitet och senare bland annat som kommunchef i Ale. 2018 kom han tillbaka till sjukvården som sjukhusdirektör för NU-sjukvården.

I intervjun i TTELA kommenterar Björn Järbur också hur sjukvården hanterats under pandemin. I efterhand tycker han till exempel att för mycket av sjukvården stängdes ned under den första vågen i pandemin.

– Med facit i hand hade vi heller inte behövt flytta semestrarna så mycket som vi gjorde, säger han till tidningen.