Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg. Foto: Stefan Tell

– Vi hade redan från början för få vårdplatser, framför allt på IVA. Och pandemin har inte gjort saken bättre, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg.

– Sedan har Sahlgrenska universitetssjukhuset ganska många uppdrag, också nationella. Och vårdplatserna, speciellt på IVA, är inte dimensionerade efter uppdraget.

Föreningen har skrivit ett brev till bland andra sjukhuschefen, styrelseordföranden och regiondirektören. Där berättar de att det i dag inte går att bedriva sjukvård med den kvalitet som hälso- och sjukvårdslagen kräver och att patienter far illa: »Intensivvård avslutas numera inte för att den inte behövs, utan för att en annan patient är ännu sjukare och behöver platsen«.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har en oacceptabelt låg kapacitet för intensivvård, menar föreningen. Även Västra Götalandsregionen i stort har »anmärkningsvärt få IVA-platser«. Det får i sin tur konsekvenser för cancervården, vilken föreningen menar inte sköts enligt nationella riktlinjer.

Föreningen skriver också att den höga belastningen gör det svårt att ge en fullgod utbildning till blivande läkare, ST-läkare, specialister och sjuksköterskor. Det äventyrar i sin tur intensivvården i framtiden. »Vi kan inte med gott samvete rekommendera unga entusiastiska kollegor att välja arbete inom intensivvården och andra yrkeskategorier som sjuksköterskor tvekar att börja arbeta här«, skriver Sjukhusläkarna Göteborg.

Shokoufeh Manouchehrpour påpekar också att personalen inte fick tillräckligt med semester och återhämtning förra sommaren och är trötta och slitna. Nu befarar Sjukhusläkarna att situationen förvärras och att anställda säger upp sig.

– Vi tycker att det är jätteviktigt att ta hand om personalen, att skapa en bättre arbetsmiljö och ge bättre löner, säger hon och fortsätter:

– Sahlgrenska och Västra Götaland är kända för att ha bland de lägsta lönerna i landet. Vi vill att personalen stannar och att de som lämnat ska komma tillbaka. Då måste man skapa de premisserna.

Kritiken är inte ny. I början på 2019 ställde 600 läkare sig bakom ett upprop av Sjukhusläkarna som pekade på skriande personalbrist, dålig arbetsmiljö och risker för patientsäkerheten. Då krävde föreningen bland annat effektiva lösningar för att öka bemanningen och ett förbud mot utlokalisering av patienter.

Den här gången har Sjukhusläkarna Göteborg listat fyra uppmaningar till arbetsgivaren:

  • Inled samtal med de som arbetar på intensivvårdsavdelningarna och bekräfta att situationens allvar förstås.
  • Ge ekonomiska incitament där de gör mest nytta. Satsa mer på den personal som sliter hårdast.
  • Förbered omgående för att bygga ut intensivvården.
  • Regionen riskerar att få dödsfall som kunnat undvikas med fungerande intensivvård nu under pandemin. »Det viktiga är inte att peka ut syndabockar när 2021 ska summeras. Det viktiga är att agera nu!«, skriver föreningen.

Kai Knudsen, överläkare på intensiven och ledamot i Sjukhusläkarna Göteborg, säger att antalet intensivvårdsplatser på Sahlgrenska sjukhuset i centrala Göteborg är lika många i dag som för 20 år sedan, trots befolkningsökning och centralisering i regionen. Han skulle åtminstone vilja se några fler platser på Centrala intensivvårdsavdelningen (Civa) och neurointensivvårdsavdelningen (Niva).

– Om Civa åtminstone fick gå från 16 till 20 platser och Niva från 6 till 10, skulle det i alla fall göra att vi fick det anständigt, säger han och fortsätter:

– Men sedan tycker jag att det skulle behövas en helt ny IVA som tog både tunga intermediärvårdspatienter, som behöver mer än ett dygns post-op, och övriga IVA-patienter.

Just nu håller verksamhetschefen för anestesi, operation och IVA på Sahlgrenska sjukhuset i centrala Göteborg på med en utredning om intensivvårdens behov. Innan den är klar vill inte styrelsen för universitetssjukhuset säga vilka åtgärder som bör vidtas.

– Det är kanske dumt att föregripa de slutsatserna som dras där. Den ska vara klar den 1 december och då får vi ta det därifrån, säger Gustaf Josefson (M), som blev styrelsens ordförande i september.

Shokoufeh Manouchehrpour tycker att det är viktigt att så snart som möjligt gå från ord till handling.

– Det viktiga är att det blir verkstad av det. Har man inte tillräckligt med personal till vårdplatserna måste man stänga. Personalen är den viktigaste delen. Man måste ta hand om dem och värna om lön, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och allt runtomkring.

 

Läs även:

SU-läkare samlas i protestupprop