Sveriges Kommuner och regioner (SKR) konstaterar att läget inom svensk intensivvård fortsatt är mycket ansträngt och att regionerna vidtar en rad åtgärder för att kunna upprätthålla intensivvårdskapaciteten under sommaren. Detta samtidigt som personalen behöver semester.

SKR har nu gått fram med en skrivelse där man ber regeringen att ställa en förfrågan till de nordiska grannländerna om personalstöd till intensivvården under sommaren.

– Regionerna arbetar nu mycket intensivt för att klara vården i denna tuffa tid. Att få möjlighet till personalstöd från de nordiska grannländerna vore ett välkommet tillskott för att säkra svensk intensivvård under den kommande sommaren, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor vid SKR, i ett pressmeddelande.

Enligt SKR handlar det i första hand om kvalificerad personal inom ansestesi- och intensivvård som kan arbeta tillfälligt i Sverige under sommaren.

SKR pekar på att ingen enskild region kan begära internationellt stöd. Det behöver göras av regeringen och myndigheter.