På den berörda avdelningen på Södertälje sjukhus har många medarbetare varit sjuka i covid-19. Enligt skyddsombudet har de smittats i arbetet.

Efter en inspektion kräver Arbetsmiljöverket nu att sjukhuset kartlägger smittrisken på avdelningen. Man ska också ta reda på vad som behöver göras för att förhindra risken för smitta.

Enligt Arbetarskydd medger sjukhusledningen att det funnits brister i hur arbetet organiserats vad gäller kontakter mellan personalen. Men skyddsombudet har också pekat på att det finns arbetsuppgifter som innebär en smittrisk, till exempel då personal hjälper patienter på toaletten och när de hanterar skyddsutrustningen.

»Ni har inte sett till att era arbetstagare har fått tillräcklig information om de risker för ohälsa och olycksfall som de kan utsättas för i samband med användning av arbetsutrustningen på avdelningen«, skriver Arbetsmiljöverket.

Senast den 15 november ska kartläggningen av smittriskerna vara klar.