Region Stockholm har vid flera tillfällen avbrutit upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, ofta förkortat FVM. Senast var förra sommaren på grund av pandemin.

Syftet har varit att FVM ska ersätta en lång rad IT-system inom hälso- och sjukvården, däribland journalsystemet. Upphandlingen var massiv och kunde jämföras med de som gjorts i Skåne och Västra Götaland för några år sedan, vilka låg i storleksordningen en respektive två miljarder kronor.

Nu byter dock Region Stockholm spår. Upphandlingen av ett enda system kommer inte återupptas. I stället ska regionen köpa flera olika moduler med öppna och gemensamma standarder.

Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm. Foto: Magnus Fröderberg

– Det är en kombination av mindre system som kan pusslas ihop. Vi tror att det är en bättre väg för att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen, säger Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet, till Dagens Medicin.

Där skiljer sig Stockholms synsätt något från många andra regioners. Ett enda system anses för tungrott och inte kunna tillgodose olika verksamheters varierande behov.

Men för att en modell med moduler ska kunna fungera måste Region Stockholm bygga en gemensam plattform, en »bottenplatta« för lagring av hälsodata, så att informationen inte blir inlåst i olika system. Ett pilotprojekt på Karolinska universitetssjukhuset ska vara klart i år.

Genom att ha en egen plattform skulle Stockholm kanske också kunna undvika den problematik som Skåne och Västra Götaland står inför. Där finns en oro för att patientdata tekniskt skulle kunna begäras ut av amerikanska myndigheter. Anledningen är att deras system har en amerikansk tillverkare, och amerikansk lagstiftning tillåter myndigheter att hämta information från alla system som driftas av amerikanska företag. I Skåne utreds nu vad som kan lagras i molnet hos den amerikanska tillverkaren.

– Vi har försökt lära oss av dem och sett de utmaningar de haft med juridiska frågor som inte är lösta och införandeproblematiken där delar av verksamheten inte känt att de varit i förarsätet. Så det har spelat in på vårt val av en annan väg så det inte blir en så stor big bang, säger Daniel Forslund till Computer Sweden.

Stockholms nya inriktning beräknas kosta 580 miljoner kronor fram till 2027, uppger Dagens Medicin. Där ingår dock inte licenskostnader för plattformen, utbildning och upphandling. Vem som ska bygga plattformen är ännu inte klart.

 

Läs även:

Stor IT-upphandling avbryts på grund av pandemin

Västra Götalandsregionen väljer nytt IT-system för två miljarder

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus