Sjukvårdstolkar är tolkar som är auktoriserade och som dessutom har genomfört ett särskilt yrkesprov samt har goda kunskaper inom hälso- och sjukvård. Men bristen är på tolkar är stor, enligt en granskning som P3 Nyheter har gjort.

I flera språk finns inte en enda auktoriserad sjukvårdstolk, detta gäller exempelvis somaliska, dari eller urdu.

Enligt Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, kan bristen innebära en medicinsk risk för patienten.

– Att patienten inte förstår det jag säger, kanske inte förstår hur man ska ta läkemedel eller behandla. Det kan bli brist även när man har en auktoriserad tolk, jag har varit med om själv att man har översatt helt fel, säger Marina Tuutma till P3 Nyheter.

Granskningen visar också att många av tolkningsuppdragen inom sjukvården inte görs av auktoriserade sjukvårdstolkar. I Västra Götalandsregionen utfördes exempelvis bara 4,5 procent av runt 237 000 tolkningar förra året av auktoriserade sjukvårdstolkar.

– Man vill ju ha auktoriserade sjukvårdstolkar, det har varit en svårighet att hitta och vårdgivarna har inte möjligheten välja på det sättet, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen, till radion.