Fribeloppet reglerar hur stora inkomster en student får ha utan att studiemedlen från CSN påverkas. Genom att det slopas, kan studenterna arbeta utan att behöva oroa sig över att inte få studiemedel.

2020 införde regeringen ett undantag som gör det möjligt för studenter att arbeta under pandemin utan att förlora studiemedel. Orsaken är att sjukvården och andra viktiga verksamheter har behov av exempelvis läkarstudenter som går in och jobbar.

Undantagsregeln har förlängts i omgångar. Nu förlängs den igen, vilket innebär att fribeloppet slopas hela 2021. Enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet är behovet av avlastning inom vården särskilt stort över sommaren.

»I det läge Sverige fortsatt befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning för de personer som studerar med studiemedel under det andra kalenderhalvåret 2021«, står det i pressmeddelandet.

Läs även:

Återinfört inkomsttak oroar studenter som vill rycka in i vården