På grund av svårigheter att lösa bemanningen inför sommaren gjorde Akademiska sjukhuset i Uppsala en kampanj riktad till läkarstudenter och sjuksköterskestudenter i april.

– Det har varit väldigt svårt att lösa bemanningen. Efter ett år med pandemin är situationen mycket tuffare inför denna sommar än förra sommaren. Läget är svårt och alla sliter, sa Anna Wadenhov, HR-direktör på Akademiska sjukhuset till SVT Uppsala.

Inför förra sommaren gjordes en liknande kampanj. Då fick man in 400 ansökningar över en natt. Men i år blev responsen på kampanjen desto mindre. Endast 36 ansökningar kom in och ett flertal av dem som sökte var läkarstudenter som läser termin 5 till 7. Akademiska sjukhuset sökte främst läkarstudenter från termin 9 och uppåt.

– Vi hade hoppats på fler sökande från senare delen av läkarprogrammet. Men vi är väldigt nöjda med de vi lyckats rekrytera, skriver Anna Wadenhov i ett mejlsvar till Läkartidningen.

Kampanjen ledde till att cirka 10–15 läkarstudenter anställdes. En del ska vikariera under sommaren, medan andra studenter som redan arbetar på sjukhuset har fått sina tjänster förlängda över sommaren.

En förklaring till det låga söktrycket, som lyfts fram av läkarstudenter och underläkare, är att tjänsterna som utlysts inte är rena underläkarvikariat, utan främst syftar till att täcka upp för bristen på sjuksköterskor. Enligt Sylf Uppsala råder det stor brist på underläkarvikariat med läkaruppgifter. Däremot har det blivit vanligare att läkarstudenter på de senare terminerna erbjuds vikariat som innehåller omvårdnadsuppgifter.

Enligt Anna Wadenhov gjordes kampanjen för att med kort varsel lösa behovet av extra personal på sjukhuset för att avlasta under den tredje vågen av pandemin. Arbetsuppgifterna handlade framförallt om omvårdnadsuppgifter inom covid-vården.

Akademiska sjukhuset har fått skjuta fram sin deadline för semesterplaneringen för akuten, intensivvården och några enstaka delar av sin slutenvård på grund av problemen att bemanna verksamheterna. Alla läkare som vill kommer dock att få fyra veckor under juni–augusti, uppger Anna Wadenhov.