Louise Karlsson, vice ordförande i Sylf Skaraborg, och Daniel Holm, ordförande i Sylf Skaraborg. Foto: Privat

Nyligen fick Sylf:s lokalavdelning i Skaraborg besked om att lönen för examinerade underläkare före AT ska justeras upp till 31 000 kronor per månad för alla anställda före 1 april 2021. Egentligen skulle underläkarlönerna höjas till 30 500 kronor. Höjningen innebär att gruppen för första gången kommer tjäna i nivå med AT-läkarna.

– Det är en väldigt stor seger för oss, säger Louise Karlsson som är AT-läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde och vice ordförande i Sylf Skaraborg.

2019 började lokalavdelningen kartlägga löner och arbetsvillkor för underläkarna. En enkät med frågor om bland annat löneförhandling, arbetsintervju, handledning och ansvarsnivå skickades ut till samtliga underläkare som arbetat på sjukhusen i Skövde, Lidköping och Falköping.

Ett resultat av kartläggningen var att lokalavdelningen upptäckte att det fanns löneskillnader inom Västra Götalandsregionen.

– Vi såg att lönerna låg mycket lägre än Göteborg och även i Värmland, Jönköping och andra kringliggande regioner, säger Louise Karlsson och fortsätter:

– Genom att visa på det lyckades vi få upp lönerna för examinerade underläkare före AT till 31 000 – vilket är samma nivå som AT-läkarna.

I Skaraborg får endast 6 procent av underläkarna före AT erbjudande om löneförhandling innan de påbörjar sin tjänst. Det innebär i praktiken att lönen sätts enbart efter rekommendation av HR, enligt lokalavdelningen. Det har inte varit någon facklig förhandling om underläkarlönerna på flera år.

Sylf Skaraborg anser att underläkare som vikarierar före AT som lägst ska ha en lön som är i nivå med grundlönen för AT-läkarna. Detta eftersom underläkarna utför arbete i nivå med AT-läkare eller har ännu mer ansvar.

– De flesta har inte någon formell handledning eller sämre möjlighet till handledning än AT-läkare. De har sämre villkor – varför ska de ha sämre lön också? säger Louise Karlsson.

De senaste åren har lokalavdelningen även kartlagt AT-läkarnas arbetsvillkor och försökt få upp lönerna. Det arbetet fortsätter enligt Louise Karlsson. Men det kommer att ske på en regional nivå tillsammans med den lokala läkarföreningen och de andra lokalavdelningarna i Sylf eftersom HR-rekommendationen för AT-löner för 2021 utarbetats regionalt.

Det aktiva arbetet med att förbättra villkoren för underläkarna har även lett till ett ökat intresse att engagera sig fackligt, enligt Sylf Skaraborg.

 

Läs också:

Sylf Skaraborg tar strid om AT-löner