Folkhälsomyndigheten redovisade för några veckor sedan siffror som visade att utrikesfödda personer över 80 år var vaccinerade i lägre utsträckning än personer födda i Sverige. I dag presenterade myndigheten uppdaterad statistik i samband med den myndighetsgemensamma pressträffen. Siffrorna visar att vaccinationsgraden ökat i alla grupper de senaste veckorna men att skillnader mellan utrikesfödda och födda i Sverige består och gäller även för personer i åldrarna 60 år och uppåt.

Till exempel har 83 procent i gruppen födda i Sverige i åldern 60–64 år fått minst en dos, medan motsvarande andel för personer från Övriga Afrika (utom Nordafrika) är endast 43 procent.

Statistiken visar också hur skillnaderna utifrån födelseland ter sig i olika regioner.

Uppdaterad statistik över vaccinationstäckning finns också för prioriterade grupper, såsom boende på särskilt boende, personer med hemtjänst, personal inom hälso- och sjukvården samt riskgrupper.