Det uppmärksammade fallet gäller en händelse från 2017 då en ambulanssjuksköterska skrev i journalen att en patient med huvudvärk spelat medvetslös och att det kunde röra sig om en »kulturell svimning«.

Patienten, som var av sudanesiskt ursprung och själv läkare, kördes till Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där visade det sig att han i själva verket drabbats av en hjärnblödning som senare opererades. Mannen vårdades under en längre tid på sjukhus och senare även i hemmet. Sommaren 2019 avled han.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, tog fallet till domstol och nu har Göteborgs tingsrätt meddelat sin dom.

Tingsrätten gör bedömningen att ambulanspersonalen gjort en felaktig bedömning av mannens medvetandegrad och att mannens behov av vård prioriterats för lågt. Utifrån anteckningarna som ambulanspersonalen gjort om spelad medvetslöshet och kulturell svimning har mannen enligt tingsrätten delvis blivit bedömd utifrån sin etniska tillhörighet.

– Även om det står klart att ambulanspersonalen aldrig har haft någon intention att diskriminera mannen är det visat att personalen i vart fall i delar beaktat mannens etnicitet när hans medvetandegrad och behov av vård bedömts, säger rådmannen Lisbet Boberg, en av domarna i målet, i ett pressmeddelande.

Genom den här bedömningen har mannen missgynnats. Detta främst genom att han fått vänta på vård längre än han borde och enligt tingsrätten har missgynnandet inneburit en diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Därför ska regionen betala diskrimineringsersättning på 80 000 kronor till mannens dödsbo.

Tingsrätten har också kommit fram till att ambulanspersonalen diskriminerat den nu avlidna mannens änka genom att i delar negligerat hennes uppgifter om mannens symtom och sjukdomshistoria. Tingsrättens dom innebär att änkan får diskrimineringsersättning på 30 000 kronor.

– Vilken enorm lättnad, jag saknar nästan ord. Min förhoppning är att Sahlgrenska nu tar till sig av kritiken och inte bara slår ifrån sig. Alla måste få en säker vård, oavsett bakgrund och Sahlgrenska måste nu ta avstånd från personer med värderingar som påverkar vården, säger änkan i en kommentar till Göteborgs-Posten.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar att domen klargör att diskrimineringen som mannen har utsatts för har ett samband med etnisk tillhörighet.

– Förhoppningsvis medför den här domen att regionen och andra vårdgivare ser att diskriminering innebär en klar patientrisk. Ingen ska behöva vara orolig att inte få den vård man har rätt till på grund av hur man ser ut, var man kommer ifrån eller vad man tror på, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionens inställning har varit att patienten inte fått sämre vård grundat på hans etnicitet. Regionens chefsjurist Lina Kolsmyr uppger för Dagens Nyheter att det är för tidigt att säga om regionen avser överklaga domen.

– Nu har tingsrätten kommit fram till att etnicitet påverkade bedömningen av honom och då måste vi noggrant läsa deras resonemang. Jag beklagar djupt att den olämpliga anteckningen förekommit över huvudtaget och att den skapat en negativ inställning till vården, säger Lina Kolsmyr till tidningen.