Pandemin har blottat problem i samverkan mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland. Nu måste primärvårdens stöd till kommunerna bli bättre, menar det grönblå politiska styret som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Vi vill avsätta 150 miljoner kronor med syftet att egentligen öka kraven på vårdcentralerna, både vad gäller medicinskt stöd och medicinsk närvaro, primärt vid våra särskilda boenden. Det är erfarenheter vi dragit under pandemiåret, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, till Läkartidningen.

Pengarna i det grönblå budgetförslaget för 2022 ska till exempel gå till ökade medicinska insatser vid äldreboenden och till mobila hemsjukvårdsläkare. Det är en verksamhet där det skiljer mellan olika delar av regionen, och politikerna vill tydliggöra vilken roll och vilket medicinskt ansvar vårdcentralerna har.

– Det är kopplat till diskussionen om regionerna gör tillräckligt mycket. Vi tycker att vi gör mycket bra, men vi tror också att det finns en förbättringspotential. Det gäller särskilda boenden, men också hemsjukvård i det vi kallar mobil hemsjukvårdsläkare, säger Jonas Andersson.

Han fortsätter:

– Vi har indikationer på att det fungerar olika bra i olika delar av regionen och att det sannolikt behöver förbättras, utvecklas och tydliggöras. Vi har många olika av mobila team, och vi behöver bli tydligare på vem som ansvarar för vilken målgrupp och vilka insatser.

I praktiken skulle det kunna innebära mer tid för de läkare som arbetar med sådan vård. En erfarenhet som regionen dragit är att verksamheten fungerar bäst när uppgifterna inte är uppdelade på många läkare, utan snarare på ett mindre antal.

Satsningen på 150 miljoner kronor ska inte bara hjälpa kommunerna utan förväntas också underlätta för primärvården och för sjukhusen. Det finns möjlighet till effektivisering om patienter inte behöver komma in till sjukhus i samma utsträckning, menar Jonas Andersson.

På måndag presenterar Grönblå samverkan hela sitt budgetförslag. Där ingår också en satsning på intensivvården med 130 miljoner kronor.

– Det handlar om en satsning som ger möjlighet till erfarna sjuksköterskor och undersköterskor från andra verksamheter att få en särskild utbildning i IVA-vård för att vid behov kunna förstärka den ordinarie IVA-verksamheten, säger Linn Brandström (M), regionråd och ordförande i personalutskottet, i ett pressmeddelande.

Om två veckor kommer budgeten upp för beslut i regionstyrelsen, och i början av juni ska den antas i fullmäktige.