Folkhälsomyndigheten har beslutat att den rekommenderade åldersgränsen för vaccination mot covid-19 sänks från 18 till 16 år. Rekommendationen gäller också barn från tolv år med vissa medicinska tillstånd. Det meddelade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff under tisdagen.

Enligt Johan Carlson ser myndigheten tre skäl till att nu sänka åldersgränsen. Det första är att vaccin minskar risken för sjukdom även bland ungdomar.

– Under pandemin hittills har ungefär 150 16- och 17-åringar med covid-19-diagnos behövt sjukhusvård. Och risken för långvariga besvär efter genomgången infektion finns även för unga, säger han.

Det andra skälet är att vaccinationer minskar risken för smittspridning bland ungdomar, vilket i sin tur minskar risken för smittspridning i till exempel gymnasieskolan. Som tredje skäl pekar Johan Carlson på att smittspridningen till andra åldersgrupper och samhället i stort minskar något.

Enligt Johan Carlson kan ungdomarna börja vaccineras när regionerna är klara med att vaccinera de vuxna.

– Detta tror vi tidigast kan ske någon gång i augusti. Tanken är att vaccinationerna av 16- och 17 åringar ska starta samtidigt i regionerna. Folkhälsomyndigheten kommer att ytterligare bereda frågan tillsammans med regionerna och Sveriges Kommuner och regioner för att hitta ett gemensamt datum.

När det gäller vaccin till barn från 12 år handlar det enbart om barn som har vissa medicinska tillstånd som finns listade av Svenska barnläkarföreningen. Däremot väljer Folkhälsomyndigheten att avvakta om ett eventuellt beslut om generell vaccination av personer som är under 16 år.

– Här tycker vi att mer data behövs. Vi vill helt enkelt veta ännu mer först och vara helt säkra på att nyttan för individen – barnet – talar för vaccination. Det är alltid barnets bästa som behöver väga tyngst, säger Johan Carlson.

Hittills är det vaccinet från Pfizer som har godkänts för användning för barn från 12 års ålder och uppåt.