I början på april gick Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal och Vision samman i en anmälan till arbetsgivaren med krav på åtgärder för bättre arbetsmiljö för dem som jobbar vid akuten på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.

Facken pekade redan förra året på att det är brist på sjuksköterskor och att dålig arbetsmiljö lett till att medarbetare sagt upp sig. Eftersom problemen fortsatt vill facken nu se en konkret handlingsplan. De vill också att arbetsgivaren ska göra en kartläggning av arbetsmiljön, en plan för att säkerställa kompetensen på akuten under dygnets alla timmar, och en prioriteringsordning för hög arbetsbelastning.

I mitten på april kom arbetsgivarens svar där man bland annat skriver att det ska tas fram en skriftlig handlingsplan med konkreta och uppföljningsbara mål och åtgärder.

– Hela förvaltningen, med delar av sjukhusledningen, arbetar med de här åtgärderna för att få en tillräckligt stor genomslagskraft för att behålla både arbetsmiljö och patientsäkerhet under sommaren, sa Jonas Blank, verksamhetschef över akut- och paramedicin i NU-sjukvården, till Läkartidningen då.

Men de fackliga organisationerna är inte nöjda med svaret. Därför har de nu gått vidare och anmält NU-sjukvården till Arbetsmiljöverket, rapporterar Bohuslänningen.

– Det var många förslag som inte blev praktik, handlingsplanen som baseras utifrån en genomförd riskbedömning som skulle varit på plats, har vi inte sett röken av exempelvis, säger Johan Klaar, specialistläkare i internmedicin/ST-läkare i akutsjukvård och huvudskyddsombud, till tidningen.

Efter att anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket har sjukhusdirektören Björn Järbur kallat de olika fackförbunden till möte.

– Jag förstår inte, så här på förhand, varför vårt svar inte varit tillräckligt men det måste vi så klart gå till botten med, säger han till Bohuslänningen.