– Det finns ett skriande behov av ett större högspecialiserat barnsjukhus för Stockholms växande befolkning, säger barnanestesiologen Märit Lundblad till Dagens Nyheter.

Hon är en av de fem barnläkare som nu tagit initiativ till ett upprop för ett nytt barnsjukhus i Solna som ska samla barn- och ungdomssjukvården. Uppropet har samlat 350 namnunderskrifter.

Barnsjukvården flyttade från gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus till Nya Karolinska Solna som en av de första verksamheterna efter att det nya sjukhuset stod klart 2016. Men läkarna menar att den nya byggnaden är avsedd för vuxna och att sjukhuset på flera punkter inte lever upp till barnkonventionen.

Bland annat pekar barnläkarna på att hela verksamheten inte får plats i den nya byggnaden. En stor del av operationerna sker på gamla Karolinska, och del av verksamheten finns på Karolinska i Huddinge och delar av vården i Danderyd.

Dessutom kan det vara svårt för föräldrar att övernatta på sjukhuset nära sina sjuka barn, och lokalbristen gör att familjer med svårt sjuka barn inte alltid får plats i ett mottagningsrum. Därtill menar läkarna att intensivvårdsresursen för barn är underdimensionerad.

Läkarna har också tagit intryck av det nya barn- och ungdomssjukhuset i Göteborg där man involverat personalen på ett annat sätt jämfört med planeringen av Nya Karolinska Solna.

– För oss blev det tydligt när man invigde ett nytt barn- och ungdomssjukhus i Göteborg att där gör man det rätta för barnsjukvården. Vi går i helt fel riktning, säger Björn Larsson, också han barnanestesiolog, till tidningen.

Svante Norgren, temachef för barnsjukvården på Karolinska, säger till DN att det är bra med en bred och öppen dialog, men att förslaget ger en förenklad bild av barnsjukvårdens villkor.

Samtidigt menar han att det kan bli aktuellt med en ny separat barnsjukhusbyggnad om man hamnar i ett läge då sjukhuset måste byggas ut.

– I den här diskussionen måste man fråga sig vad som är mest prioriterat för att utveckla barnsjukvården – att samla vården på ett ställe, samband till forskning och annan högspecialiserad vård, eller att man räddar så många liv som möjligt per krona, säger Svante Norgren.

Läs också:

Karolinska backar om att slå ihop barn- och vuxenintensiven

Stor oro när barnsjukvård på Karolinska organiseras om