Anmälningarna om bristande arbetsmiljö har duggat tätt på Östersunds sjukhus den senaste tiden. Jämtlands läkarförening anmälde först arbetsmiljön vid kirurgkliniken till Arbetsmiljöverket. Sedan anmäldes även arbetsmiljön på medicin- och ortopedkliniken.

På grund av bristen på sjuksköterskor har antalet vårdplatser skurits ned. Enligt läkarna leder det till negativa konsekvenser för både vård och arbetsmiljö. Bland annat tvingas läkare till tuffa medicinska prioriteringar på grund av vårdplatsbristen. Läkarföreningen har krävt att bristerna åtgärdas.

Arbetsmiljöverket har inte fattat något beslut i ärendet än. Men den 9 juni genomförde myndigheten en inspektion vid kirurgkliniken. Då bedömdes det att det finns brister i arbetsmiljön och Arbetsmiljöverket har flaggat för att det kan komma ett föreläggande med ett eventuellt vite på grund av bristerna.

Nu svarar Region Jämtland Härjedalen på kritiken och stärker bemanningen nattetid, rapporterar Länstidningen Östersund. Förstärkningen görs genom att man inför en verksamhetschef i beredskap (VCIB) under sommaren. Det var ett krav på förbättring som Jämtlands läns läkarförening har ställt. Tanken är att verksamhetschefen ska avlasta respektive bakjour och vid behov fatta beslut om hur vårdplatser ska prioriteras. Det är en lösning som även används under särskilt tuffa perioder under pandemin.

– Från och med i dag utökar vi bemanningen med en VCIB nattetid som en stödjande åtgärd på grund av den nuvarande situationen med begränsat antal vårdplatser, och kommer att ha så hela sommaren, säger sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist till Länstidningen Östersund.

Regionen planerar även att öppna uppvakningsavdelningen nattetid i början av hösten för att avlasta kirurgkliniken och ortopeden.

Annika Östling som är läkarföreningens ordförande är nöjd med regionens åtgärder, enligt lokaltidningen. Samtidigt påpekar hon att vårdplatsbristen inte är löst.

– Arbetsgivaren har lyssnat på våra krav och vidtagit åtgärder, men grundproblemet kvarstår med stor brist på vårdplatser.

Läs mer:

Läkarna i Östersund gör fler anmälningar till Arbetsmiljöverket

Läkarna i Östersund går vidare till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket granskar kirurgen i Östersund

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkare tar strid för vården i Östersund 

»Måste gå över blockgränsen för att finna lösningar« 

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen