Tidigare i år kom Värmlands läkarförening och Region Värmland överens om ett avtal på 4,5 procent i löneökningar för 2020 och 2021.

I förhandlingarna yrkade läkarföreningen också på förbättringar av ST-läkarnas löner. Det tycks ha hörsammats av arbetsgivaren.

– Nu när vi har sammanfattat alltihop på slutet så har vi sett att arbetsgivaren har lagt ut 5,2 procent på ST-läkargruppen, säger Christofer Lindholm, ordförande i Värmlands läkarförening.

Han anser det är ett glädjande besked.

– Vi har yrkat på en genomgång där man ser över ST-läkarnas löner i den här revisionen just med tanke på att deras ingångslöner har halkat efter.

Christofer Lindholm pekar på att det är viktigt att regionen är konkurrenskraftig på det här området för att man ska kunna behålla AT-läkare och få dem att bli ST-läkare i regionen.

Är den här ökningen tillräcklig för att uppnå det?

– Det är en bra start, absolut. Jag tycker att det är glädjande att arbetsgivaren ändå sett över det här och fått till en ökning för den gruppen.

Enligt Christofer Lindholm ligger Värmland någonstans i mittenskiktet när det gäller ST-läkarlöner nationellt sett.

– Men eftersom vi i Värmland är väldigt beroende av att vi får våra underläkare att stanna så anser vi att det är otroligt viktigt att vi är konkurrenskraftiga jämfört med andra regioner, både för att kunna behålla och utbilda specialister.

Även Sylf Värmland är nöjda med utfallet för ST-läkarna.

– Vi är jätteglada. De senaste åren har vi sett att underläkarlönerna generellt i hela landet har halkat efter. Därför tycker vi att det här är befogat i allra högsta grad och vi är glada att vår läkarförening jobbar hårt för underläkarnas villkor i Värmland, säger Julia Bielik, ordförande för Sylf Värmland.

Christofer Lindholm framhåller dessutom att utfallet för hela läkarkollektivet i Värmland blev 4,8 procent.

– Vi fick 0,3 procent mer än det vi avtalat, så det är också glädjande.

I november enades Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och regioner och Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal. Avtalet löper över fyra år. Det första året, 2020, var ett så kallat »sifferlöst« år utan centralt angivna nivåer för löneökningarna. För 2021 finns ett garanterat utfall på minst 2 procent.

Läs också:

Så mycket ökade läkarnas löner 2020