Det var under förra året som Inspektionen för vård om omsorg (Ivo) inledde en tillsyn av primärvården i Norrbotten.

Tillsynen är en uppföljning av två Ivo-ärenden som handlade om hur regionen säkerställde patientsäkerheten i primärvården samt hur regionen säkerställde remisshanteringen.

Nu är tillsynen klar och Ivo konstaterar att flera brister kvarstår. Det handlar bland annat om betydande patientsäkerhetsrisker vid regionens hälsocentraler till följd av omfattande personalvakanser, främst gällande läkare.

Läkarbristen gör att arbetsuppgifter förs över till andra personalkategorier inom primärvården. Den här överföringen av uppgifter kan enligt Ivo medföra patientsäkerhetsrisker om personalen som får ta över uppgifterna inte har tillräcklig kompetens.

Dessutom anser Ivo att primärvården i Norrbotten brister när det gäller att följa upp patienter med kroniska sjukdomar. Regionen måste också se till att läkemedel skrivs ut på ett korrekt sätt.

Enligt Ivo kvarstår också brister när det gäller att säkerställa bevakning av remisser.

– Det är rimligt att vi får kritik på de här punkterna och det rör sig om områden där vi vet att vi måste bli bättre. Inom de områden där IVO riktar kritik mot regionen ska åtgärder vidtas, säger Ulf Bergman, chef för division Nära i Region Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Ulf Bergman uppger att man nu ska analysera de identifierade bristerna och arbeta för att hitta åtgärder.