I slutet på förra året avslöjade Sydsvenskan att chefen för en privat vårdcentral i Skåne tagit beslut om att äldre på särskilt boende inte skulle få sjukhusvård om de blev sjuka i covid-19. Chefen har förklarat att det var för att skydda sjukhusvården från överbelastning under pandemin. Beslutet om behandlingsbegränsningar togs dock utan samråd med anhöriga, vilket inte är tillåtet.

Region Skåne tillsatte en extern utredning som visade att vårdcentralen inte hade följt gängse rutiner och regelverk. Region Skåne har lex Maria-anmält händelsen samt krävt åtgärder på vårdcentralen.

Efter utredningen beslutade Region Skåne också att fler vårdcentraler skulle granskas för att se om det förekom liknande felaktigheter där. Man valde ut 18 vårdcentraler som gjort många vårdplaneringar (SIP) på kort tid – något som skulle kunna tyda på att de inte utförts på ett korrekt sätt.

Nu visar granskningen, som omfattar både offentligt och privat drivna vårdcentraler, att det förekommer brister på flera håll.

– Vi har i dag tagit del av granskningarna och dessa pekar på en rad olika brister på olika håll. Vi kommer följa upp detta noggrant och kommer därför ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att analysera materialet och återkomma med förslag på åtgärder på både kort och lång sikt för att stärka arbetet i syfte att utveckla god vård och omsorg på ett klokt och värdigt sätt för de personer som är i behov av både regionens och kommunernas insatser för att få sina behov tillgodosedda, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Enligt Sydsvenskan visar utredningen till exempel att en läkare vid en vårdcentral under tre dagar tog beslut om att 62 patienter inte skulle få vård på Iva eller läggas i respirator om de blev dåliga. Journalanteckningarna var likadana och i mer än hälften av fallen var besluten medicinskt tveksamma, enligt utredaren. På en annan vårdcentral fattade en läkare beslut om 42 personer på ett äldreboende på en och samma dag. Detta gjordes utan någon kontakt med de boende.

Flera av vårdcentralerna också tagit betalt från Region Skåne för möten som de inte har haft med patienter och anhöriga.

– De pengarna ska vi så klart kräva tillbaka. Dessutom kommer vi att kräva ut viten från vissa av vårdcentralerna. Det är jag ganska säker på, säger Gilbert Tribo till tidningen.

Oppositionsrådet Anna-Lena Hogerud (S) fick reda på resultatet av utredningen när hon läste om den i Sydsvenskan.

– Sådana här brister ska inte få förekomma. Vi måste se om det finns något i våra egna riktlinjer eller regelverk som gör att man kan göra så här. I så fall måste de hålen täppas till, säger hon till Sydsvenskan.

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP)

För personer som bor i kommunalt särskilt boende har vårdcentraler ett vårdansvar. Kommun och region ska tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. En SIP ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Det är i dessa samtal beslut om behandlingsbegränsningar också kan föras, det vill säga beslut om att inte ge vård som gör mer skada än nytta för en patient.