I Folkhälsomyndighetens databas Sminet lagras anmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. På söndagskvällen stängdes databasen ner på grund av säkerhetsskäl. Att databasen är stängd innebär att nya fall av covid-19 inte kan rapporteras in.

Enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten pågår utredning för att kunna aktivera rapporteringen igen.

I början på maj stängdes Sminet ner i två dagar. Då var anledningen att man upptäckt flera intrångsförsök i databasen.

 

Lär mer:

Folkhälsomyndigheten anmäler försök till dataintrång