I slutet av maj fälldes Västra Götalandsregionen för diskriminering av en patient. Det uppmärksammade fallet gäller en händelse från 2017 då en ambulanssjuksköterska skrev i journalen att en patient med huvudvärk spelat medvetslös och att det kunde röra sig om en »kulturell svimning«.

Patienten, som var av sudanesiskt ursprung och själv läkare, kördes till Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där visade det sig att han i själva verket drabbats av en hjärnblödning som senare opererades. Mannen vårdades under en längre tid på sjukhus och senare även i hemmet. Sommaren 2019 avled han.

DO tog fallet till domstol och Göteborgs tingsrätt ansåg att personal vägt in etniciteten vid vården av patienten genom att bland annat göra en notering om »kulturell svimning«.

Regionen dömdes till att betala diskrimineringsersättning på 80 000 kronor till mannens dödsbo. Tingsrättens dom innebär också att änkan får diskrimineringsersättning på 30 000 kronor.

Men nu överklagar DO domen till hovrätten eftersom man anser att tingsrätten inte har bedömt händelsen som så allvarlig som den är, och i stället betonat förmildrande omständigheter. I ett pressmeddelande skriver DO att tingsrätten inte har »beaktat att diskrimineringen har innefattat grova avvikelser från regionens rutiner och i delar ett medvetet och oförsvarligt risktagande med mannens liv och hälsa«.

DO anser även att ersättningsbeloppet är för lågt och vill att det höjs till 300 000 kronor.

»För att diskrimineringsersättningen ska kunna fungera avskräckande på det sätt som det är tänkt, är det enligt DO viktigt att det utrymme för förhöjda ersättningsbelopp som finns också används av domstolarna vid allvarliga överträdelser«, skriver DO i pressmeddelandet.