Pandemin har inneburit en mycket stor belastning på sjukvården, inte minst inom intensivvården.

Nu har Ekot frågat 62 sjukhus som bedriver intensivvård om de någon gång under pandemin behövt göra en hårdare prioritering än under normaltillstånd.

Av de 52 sjukhus som svarat uppger 47 att de inte behövt göra det. Ett av dessa sjukhus är Norra Älvsborgs länssjukhus.

– Jag tror att det berodde på att vi var beredda, eller gjorde oss beredda på att vi skulle ha dubbelt så många patienter som vi till slut fick och i och med att vi hade de marginalerna så betydde det att vi sedan hade marginal att ta hand om hela intensivvårdsbehovet, säger Olof Ekre, chefläkare vid NU-sjukvården, till Ekot.

Ett annat sjukhus som uppger att de inte gjort hårdare prioriteringar är Karolinska universitetssjukhuset.

I december förra året fick sjukhuset kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för ett beslutsstöd för intensivvården som upprättades i mars 2020. Ivo ansåg att beslutsstödet, med indikationer utifrån biologisk ålder, riskerade att utesluta patienter som skulle kunna ha gagnats av intensivvård.

Beslutsstödet reviderades sex veckor senare. Då blev det en mindre detaljerad beskrivning avseende indikationer utifrån biologisk ålder, och åldersintervaller för biologisk ålder togs bort.

Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska, uppger för Ekot att han står fast vid att hårdare prioriteringar inte gjorts under pandemin.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, är förvånad över att Karolinska säger att hårdare prioriteringar inte gjorts.

– Folk har ju sagt att det inte har varit bra. Om du står som ensam jourhavare klockan 3 på natten, det är fullt på Iva och det finns en till som kanske skulle ha nytta av det här, då måste man välja. De valen ska inte vara, men de förekom under våg ett, säger han, till Ekot.

Ett av de fem sjukhus som uppger att de behövt prioritera hårdare mellan vilka som fått intensivvård är Sundsvalls sjukhus.

Per Eriksson, medicinskt ledningsansvarig för intensivvården på Sundsvalls sjukhus uppger för Ekot att det exempelvis handlat om att man inte haft resurser att hjälpa patienter från andra avdelningar.

– Jag tror att vi har varit mer strikta med vilka patienter vi tar in. Det kan vara patienter från en hjärtavdelning till exempel som behöver lite extra övervakning av cirkulationen och hjälp med andningen och de har vi inte kunnat ta in den här gången. Men de som verkligen har behövt intensivvård har fått det, säger Per Eriksson.

Samtidigt som få sjukhus svarar att de behövt prioritera hårdare så har pandemin och den hårda belastningen på vården medfört konsekvenser för intensivvården.

Flera sjukhus uppger för Ekot att de bland annat tvingats vårda patienter kortare tid inom intensivvården än vad som varit önskvärt. Dessutom har det under pandemin varit långt fler Iva-patienter som flyttats mellan regionerna än normalt.