2018 presenterade Socialstyrelsen en rapport som visade att det finns regionala skillnader när det gäller risken för dödfödsel – det vill säga att ett barn föds utan livstecken efter den 22:a graviditetsveckan.

I Skåne var risken större än i Stockholm – ett av de län som låg bäst till. Mot bakgrund av rapporten beslutade politikerna i Region Skåne att man skulle ta fram förslag på åtgärder som kan minska andelen dödfödda barn.

En expertgrupp bestående av förlossningsläkare och barnmorskor tog fram en plan där man bland annat föreslog igångsättning under vecka 41 i stället för vecka 42.

Som Läkartidningen har berättat pågår ett arbete med nya nationella riktlinjer om tidigare igångsättning, detta efter att den svenska studien Swepis visat på ökad risk vid induktion i vecka 42 i stället för i vecka 41. Men Region Skåne valde att inte vänta och vid årsskiftet 2019–2020 togs beslut om en interrimsriktlinje för att påskynda åtgärden, skriver Dagens Nyheter.

– I fjol, efter att interrimsriktlinjen trätt i kraft, hade vi i Skåne inget fall av dödföddhet från vecka 41+0, medan vi tidigare år har legat på mellan 5–8 fall, säger Andreas Herbst, överläkare inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus, till tidningen.

En annan åtgärd var att anställa fler barnmorskor för att öka tillgängligheten och undvika dröjsmål av kontroller. När expertgruppen gick igenom samtliga 71 fall av dödfödda under 2018 framkom att platsbrist på förlossningsavdelningarna var en anledning till att flera igångsättningar skjutits upp.

– Det är alltid farligt att dra för starka kopplingar men jag är övertygad om att åtgärderna vi har vidtagit har bidragit till att vi 2020 hamnade under riksgenomsnittet gällande dödfödda, säger Andreas Herbst.

 

Läs mer:

Region Skåne vill minska antalet dödfödda barn

Socialstyrelsen föreslår flera åtgärder för minskad dödföddhet

Råd om tidigare igångsättning på gång