Vaccinationsarbetet i Sverige går framåt. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror har knappt 4,5 miljoner personer fått minst en dos, vilket motsvarar 55 procent av den vuxna befolkningen. 2,6 miljoner, eller 33 procent, har fått två doser.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten tidigare konstaterat att vaccinationstäckningen bland utrikesfödda är lägre jämfört med svenskfödda.

Men en ny rapport pekar på att vaccinationsviljan bland utrikesfödda är hög. Folkhälsomyndigheten har genomfört en enkätundersökning bland personer födda utanför EU/EES och Storbritannien.

Resultaten visar att 75 procent av de 1 382 personer som svarade uppgav att de var positiva till vaccin och att de antingen planerar att ta vaccinet eller att de redan fått det.

– Även om vi inte riktigt är uppe på samma väldigt höga nivåer av vaccinationsvilja som vi har hos den svenskfödda befolkningen så är 75 procent fortfarande väldigt högt, sa Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– Det finns all anledning att tro att vi kan nå bra vaccinationstäckning även i de här grupperna, fortsatte han.

I rapporten konstateras också att andelen positiva var högre bland de äldre deltagarna jämfört med de yngre, samt att det finns vissa skillnader utifrån utbildningsnivå med större andel positiva bland deltagarna som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

När det gäller smittspridningen är trenden fortsatt positiv i Sverige.

Antalet upptäckta fall av covid-19 ligger nu på 60 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna.

Det ser dock inte likadant i hela Sverige. Region Värmland har haft ett tydligt utbrott av den så kallade deltavarianten och där har man sett en ökad smittspridning.

– Men man ser en viss stabilisering av antalet fall och det ser ändå ut som att läget håller på att komma under kontroll, men sjukvården där är fortsatt väldigt ansträngd, sa Anders Tegnell.

Totalt har 663 fall av deltavarianten rapporterats i Sverige, och det finns fall i de flesta av landets regioner.

– Även om det totala antalet fall minskar snabbt så har deltavarianten en tendens att ta över mer och mer, ser det ut som. Det verkar inte påverka den totala trenden, annat än lokalt som i Värmland.

Även när det gäller antalet patienter med covid-19 på sjukhus håller den positiva trenden i sig nationellt. Enligt Socialstyrelsen senaste siffror vårdas nu 212 patienter med covid-19 på sjukhus utanför intensivvården. Det är en minskning med omkring 100 patienter jämfört med för en vecka sedan.

69 covidpatienter vårdas just inom Intensivvården. Det motsvarar 19 procent av samtliga patienter på Iva.

Trots nedgången är sjukvården, inte minst intensivvården, högt belastad just nu.

– Antalet öppna Iva-platser är högre än vad som är normalt för den här tiden på året. Givet att vi är inne i en semesterperiod är situationen problematisk. Det finns därför fortfarande behov av att flytta Iva-patienter mellan regioner för att hantera patientökningar och personalfrånvaro, sa Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.