Sedan början av mars 2020 har Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hållit gemensamma pressträffar med anledning av covid-19-pandemin.

I flera månader hölls pressträffarna dagligen, men förra sommaren gick man över till att bara ha dem på tisdagar och torsdagar. I maj gick man ner till en pressträff i veckan – men nu har man beslutat att pausa dem helt över sommaren.

Enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten kommer den sista pressträffen att hållas torsdagen den 1 juli – sedan blir det uppehåll till den 12 augusti.

Men Folkhälsomyndighetens talespersoner ska i stor utsträckning finnas tillgängliga för media under hela sommaren och vid behov kommer pressträffar arrangeras med kort varsel.

Av pressmeddelandet framgår också att Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att publicera nya epidemiologiska data samt vaccinationsstatistik tisdag, onsdag, torsdag och fredag under hela sommaren.