Under 2020 tog regionernas ömsesidiga försäkringsbolag Löf emot omkring 100 anmälningar om vårdskador relaterade till covid-19. Från årsskiftet och fram till mitten av maj i år har ytterligare 100 covidrelaterade anmälningar kommit in.

– Det antyder en viss ökning i anmälningstakten. Vad det beror på är svårt att säga, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf, till Läkartidningen.

Han konstaterar att samtliga anmälningar om covidrelaterade skador ännu inte är utredda.

– Men vid en första anblick ser det ut att vara ungefär hälften som rör personer som smittats av covid-19 i vården. Den andra hälften ser ut att vara uppskjuten vård för något annat tillstånd till följd av covid-19. Det mönstret ser ut att hålla i sig.

Enligt Pelle Gustafson gäller de sistnämnda anmälningarna framför allt lite mer resurskrävande operationssjukvård för icke livshotande tillstånd som fått skjutas upp.

– Vi kan inte se att det handlar om cancersjukvård och inte heller akuta kirurgiska ingrepp, utan det är den lite tyngre elektiva kirurgin som kanske inte enkelt går att flytta ut på något läkarhus på stan eller till dagkirurgi.

Pelle Gustafson pekar samtidigt på att det inte alltid är helt enkelt att bedöma den här typen av anmälningar.

Det handlar till exempel om att bedöma om det funnits möjligheter att utföra en viss åtgärd någon annanstans i landet. För att man ska få ersättning ska konsekvensen av skadan dessutom ha medfört att patienten gjort en ekonomisk förlust av något slag.

– I princip kan man säga att det ska ha medfört en försämring som gör att det blir en mer omfattande eller komplicerad vård. Nummer två är att det ska lett till en ekonomisk konsekvens.

Har någon hittills fått ersättning av Löf för uppskjuten vård kopplad till pandemin?

– Några få stycken har fått ersättning för det så här långt. Men vi har inte gått igenom alla anmälningar ännu, säger Pelle Gustafson.

Vad gäller personer som anmält att de smittats av covid-19 i vården är det inte säkert att ersättning från Löf utgår även om utredningen kommit fram till att de smittats i vården.

Om patienten vid smittotillfället fått vård i enlighet med den vid tidpunkten kända bästa praxis, till exempel gällande användning av skyddsutrustning, utgår sannolikt ingen ersättning.

Läs mer:

Färre anmälningar om vårdskador under pandemin