Som Läkartidningen berättat tidigare blev förra året ett ekonomiskt rekordår för landets regioner. Samtliga regioner landade på plus och tillsammans gjorde de ett överskott på 19 miljarder kronor.

Men i år ser det dystrare ut. Alla regioner utom Västerbotten prognostiserar ett sämre resultat jämfört med fjolåret. Och sju regioner räknar med att göra ett minusresultat, skriver Dagens Samhälle.

En förklaring till det försämrade resultatet är högre pensionskostnader på grund av en förändring i beräkningen av medellivslängd. Sveriges Kommuner och regioner (SKR) räknar med att detta kommer kosta 9 miljarder kronor.

– Det blir också ett svagare resultat generellt på grund av att regionerna inte får lika höga stöd i år som förra året. Väldigt många regioner har en tuff ekonomi och det blir inte bättre kommande år när vi ser framåt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till Dagens Samhälle.

De regioner som räknar med att gå back är Västmanland, Blekinge, Östergötland, Uppsala, Stockholm, Skåne och Sörmland. Ytterligare tre regioner – Örebro, Gävleborg och Västernorrland – räknar med att själva verksamheten går med förlust, men att de ändå gör ett överskott tack vare ett positivt finansnetto.

Samtidigt pekar Annika Wallenskog på att det finns en osäkerhet i prognoserna när det gäller statsbidragens storlek.

– Med tanke på läget i regeringsfrågan så vet man inte vad som händer framöver, säger hon.

 

Läs mer:

Regionerna gick nästan 20 miljarder plus