Under pandemin har totalt 10 regioner tillämpat krislägesavtalet för sjukvårdspersonal. Avtalet innebär bland annat att ordinarie arbetstid sätts till 48 timmar per vecka i max fyra veckor, mot att arbetsgivaren betalar 220 procent av lönen och att ersättningen höjs vid särskild nödfallsövertid.

Men de senaste veckorna har flera regioner slutat att använda krislägesavtalet. Sedan den 28 maj har Gävleborg, Kalmar län, Dalarna och Uppsala gått ifrån avtalet, enligt TT.

Uppsala har haft krislägesavtalet aktiverat i två omgångar. Sedan den 11 mars i år har drygt 300 medarbetare inom intensiv- och intermediärvården på Akademiska sjukhuset arbetat enligt avtalet. Men förra veckan meddelade regionen att man beslutat att inaktivera avtalet och gå tillbaka till vanlig schemaläggning.

– Under våren har 130 sjuksköterskor, 121 undersköterskor och 52 läkare anvisats arbete på krislägesavtalet i olika perioder. Det var en nödvändig lösning för att klara bemanningen inom intensiv- och intermediärvården, men det är tufft för våra medarbetare. Vi har hela tiden haft som ambition att inaktivera avtalet så fort som möjligt, säger Anna Wadenhov, HR-direktör på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

De tre regioner som fortfarande tillämpar avtalet är Jönköping, Norrbotten och Stockholm. Men som Läkartidningen rapporterat har även Karolinska universitetssjukhuset i Region Stockholm nu beslutat att gå ifrån avtalet för personalen inom intensivvården.