Enligt de allmänna råden bör människor bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

– Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i sin vardag för att minska risken för smittspridning. Samma sak gäller för verksamheter, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, i ett pressmeddelande.

Enligt de allmänna råden ska man även undvika kollektivtrafik om det går, samt bära munskydd om man reser kollektivt i rusningstrafik.

I pressmeddelandet skriver Folkhälsomyndigheten att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.