I mitten av maj inleddes förhandlingarna mellan parterna, däribland Läkarförbundet, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). De fackliga organisationerna har inte varit nöjda med hur avtalet har använts och vill ändra utformningen på det. Vårdförbundet har dessutom övervägt att helt lämna avtalet.

Den 31 maj skulle förhandlingarna ha varit klara. Då var det också deadline för de fackförbund som skulle vilja lämna avtalet, varpå det skulle sluta gälla den sista augusti. Men nu har parterna kommit överens om att skjuta fram deadline och därmed också den sista förhandlingsdagen till den 9 juni. Datumet för ett eventuellt avslutat avtal ligger dock kvar på den sista augusti.

– Vi är inne i ett väldigt intensivt förhandlingsskede och har ännu inte kommit i hamn med förhandlingarna, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Krislägesavtalet kom till efter de omfattande skogsbränderna 2018 för att reglera avsteg från kollektivavtalen under kriser. Men ett problem under pandemin har varit att avtalet inte är designat för långa utdragna skeenden.

– Målet med förhandlingarna är att på ett bättre sätt kunna säkerställa vila och återhämtning. Det har varit de tuffa bitarna, säger Sofia Rydgren Stale.

Parterna håller parallellt med förhandlingarna på med en gemensam analys om hur avtalet har fungerat. Den kommer att vara klar någon gång i juni. För Läkarförbundet är den dock inte nödvändig för att föra förhandlingarna i mål.

– Jag vågar inte svara för de andra förbunden men vi har gjort en intern utvärdering och har fått in allt material i den. Den kan vi ha som bakgrund till förhandlingarna.

Totalt har nio organisationer skrivit under avtalet. Bland dessa finns Sobona som representerar arbetsgivarna i kommunsektorn, Kommunal, och Akademikeralliansen som organiserar Saco-förbund på kommunsidan.

– Det gäller att hitta en balans mellan skydd och ersättningar för medarbetarna och arbetsgivarnas möjligheter hantera långvariga kriser. Vi är inte riktigt i mål och väljer därför att fortsätta förhandlingarna, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef för SKR, i ett pressmeddelande.

Krislägesavtalet har i omgångar varit aktiverat i tio regioner i landet. Läkarförbundet menar att avtalet borde ha använts tidigare i flera regioner, och att det sannolikt hade kunnat användas för fler läkare. Och Vårdförbundet har varit kritiskt till att några regioner inte har anvisat personal trots att de aktiverat avtalet.

 

Läs även:

Förhandling om krislägesavtal inleds

Facken får längre tid att fundera på krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne

Ger regionen mer flexibilitet

En region som uttömt andra möjligheter att få till bemanningen under en krissituation, såsom under pandemin, kan begära att få aktivera avtalet. I korthet innebär det bland annat att ordinarie arbetstid sätts till 48 timmar per vecka i max fyra veckor, mot att arbetsgivaren betalar 220 procent av lönen och att ersättningen höjs vid särskild nödfallsövertid.