NU-sjukvården, som är en del av del av Västra Götalandsregionen, har försökt få tillstånd att sätta upp säkerhetskameror på Uddevalla sjukhus under flera år, enligt lokaltidningen Bohuslänningen. Bakgrunden är flera incidenter i huvudentrén, där det anlagts bränder på toaletterna.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) har tidigare sagt nej till kameraövervakning eftersom bevakningsintresset inte ansetts vara tillräckligt stort.

Västra Götalandsregionen har överklagat beslutet. Och nu gör Förvaltningsrätten i Stockholm en annan bedömning: Regionen får sätta upp bevakningskameror vid entrén och centralreceptionen på Uddevalla sjukhus. Kameraövervakningen får ske i realtid och med bildinspelningen dygnet runt. I övrigt ska Integritetsskyddsmyndigheten besluta vad som ska gälla för tillståndet.

I sin överklagan påpekade Västra Götalandsregionen att centralreceptionen inte är ett område där vård och behandling bedrivs, utan en plats människor bara passerar förbi. Regionen hävdade även att risken för att ett sjukhus ska utsättas för brott är större jämfört med andra platser i samhället, och att övervakningen skulle kunna hjälpa mot säkerhetsrisker och ordningsstörningar.

Integritetsskyddsmyndigheten påpekade i sin tur att integritetsintresset väger mycket tungt på ett sjukhus, att många personer som passerar centralreceptionen befinner sig i en utsatt situation och är i behov av vård. Myndigheten anser inte heller att ett sjukhus generellt är en plats med en förhöjd hotbild eller att de incidenter som skett är tillräckligt allvarliga för att receptionen ska anses som brottsutsatt i kamerabevakningslagens mening.

Förvaltningsrätten i Stockholm gav stöd till bägge sidor – både integritets- och bevakningsintresset väger tungt. Beslutet att tillåta kameraövervakning fattades i oenighet. Domaren, som inte ansåg att kameraövervakning skulle tillåtas, röstades dock ner av de tre nämndemännen.

Domstolen ansåg, liksom Integritetsskyddsmyndigheten, att många som passerar entrén och receptionen befinner sig i ett utsatt läge och att kameraövervakning även påverkar de anställdas personliga integritet. Förvaltningsrätten bedömde inte heller att platsen är särskilt brottsutsatt i kamerabevakningslagens mening, men tyckte samtidigt att det finns en särskild risk för angrepp i en sjukhusentré och ett starkt intresse av bevakning för att öka säkerheten. En annan faktor som påverkat domslutet är att de anställdas skyddsombud godkänt kameraövervakningen.