Marianne van Rooijen blir sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset. Foto: Region Uppsala

Marianne van Rooijen har varit tillförordnad sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset sedan Eric Wahlberg lämnade sin post vid årsskiftet. Den 1 juli tillträder hon som ordinarie sjukhusdirektör.

– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat en god ledare med en bred erfarenhet. Marianne har framgångsrikt lett sjukhuset som tillförordnad sjukhusdirektör under en mycket ansträngd situation. Hennes framtidsinriktade ledarskap behövs så att Akademiska sjukhuset kan vara det ledande universitetssjukhuset, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Marianne van Rooijen har arbetat på Akademiska sjukhuset sedan 2013. Hon är läkare med förlossningsvård som specialitet. Hon har tidigare arbetat som sektionschef, verksamhetschef och divisionschef. 2015 utsågs hon till biträdande sjukhusdirektör med fokus på verksamheten och verksamhetscheferna.

– Att leda en komplex verksamhet in i en framtid med nivåstruktureringar, kunskapsstyrning och ökade krav från vår omgivning, samtidigt som vi brottas med resursbrist av olika slag, ställer stora krav. Men tillsammans med sjukhusets medarbetare och sjukhusledningen, regionens övriga förvaltningar och politiken känner jag att jag kan ta mig an denna utmaning, säger Marianne van Rooijen i pressmeddelandet.

Läs mer:

Sjukhusdirektör på Akademiska avgår