I våras stod det klart att regionen placerat uppdraget för en specialiserad multidisciplinär mottagning för postcovid-patienter till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Samtidigt kan exempelvis remisser till kardiolog även skickas till Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Direktiven gjordes trots att läkare vid Karolinska i Solna byggde upp en mottagning förra året och har velat få ett utökat uppdrag om att ta remisser från primärvården.

Läkarna och initiativtagarna till postcovid-mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har varit starkt kritiska till den nya organisationen och det man anser vara en flytt till Huddinge. »Det är som att verksamheten överhuvudtaget inte fanns, utan att man vill starta från början – något vi gjorde för ett år sedan«, sa Michael Runold, överläkare och specialist inom lungmedicin, till Läkartidningen i april. Läkarna menar att hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut inte är försvarbart vare sig medicinskt, forskningsmässigt eller ekonomiskt.

Det är inte bara läkarna i Solna som reagerat. I maj anmälde nätverket Läkare till läkare den nya organisationen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Nätverket samlar läkare som upplevt komplikationer eller långvariga symtom av covid-19.

Ivo har nu beslutat att granska postcovid-mottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset. I en tjänsteanteckning skriver myndigheten att det görs efter inkomna tips och uppgifter som framkommit i medierna.

I sin anmälan om patientsäkerhetsrisker till Ivo skriver Läkare till läkare att vårdkedjan för patienterna inte fungerar. Organisationen med den nya verksamheten i Huddinge har varit otydlig och vissa patienter har inte fått vård. Bland annat ska flera patienter ha blivit nekade remisser till mottagningen i Solna, samtidigt som Huddinge returnerat remisser med hänvisning till att verksamheten där har saknat kompetens.

Men sedan dess har mottagningen byggts upp i Huddinge och den tog i måndags emot sin första patient, även om verksamheten inte är fullskalig än. Enligt temachef Heidi Stensmyren har man arbetat hårt med att bedöma remisser och man hoppas vara i fas med remisserna bara inom några dagar.

Ivo har i nuläget i princip ställt en fråga till Karolinska: gjordes en riskbedömning innan omorganisationen? Men den frågan är inte motiverad, menar Heidi Stensmyren. Karolinska universitetssjukhuset har inte tidigare haft ett formellt uppdrag av regionen att bedriva en postcovid-mottagning.

– Det är ingen omorganisation. Vi har faktiskt inte haft ett uppdrag tidigare att bedriva den här verksamheten, utan en uppföljning av patienter har gjorts i samband med forskning. Det kommer vi klargöra till Ivo, säger Heidi Stensmyren.

Hon understryker att det uppdrag som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gett Karolinska universitetssjukhuset, är anvisat till Huddinge och inte Solna.

I anmälan som gjordes i maj ställdes också frågan vem som var ansvarig läkare för den nya mottagningen i Huddinge. Sedan dess har verksamheten fått en sådan.

Var de här frågorna berättigade i maj, men inte nu längre?

– Jag har inte sett anmälan. Jag uppfattar att det här är frågor om medicinsk säkerhet som vi har hanterat hela tiden. Jag upplever inte att det funnits någon patientsäkerhetsrisk, säger Heidi Stensmyren.

– Däremot skulle jag vilja säga att det funnits en risk i att remisser har blivit liggande och inte blivit granskade. Därför har det varit viktigt att ta hand om.

Karolinska universitetssjukhuset har till den 17 juni på sig att svara Ivo.

 

Läs även:

Ny mottagning på Huddinge tar emot första postcovid-patienten

Trots etablerad mottagning – inga remisser till Solna vid postcovid

Helhetsgrepp ska ge svar om långtidssjuka