Region Jämtland Härjedalen har befunnit sig i förstärkningsläge sedan den 23 november förra året. Men i går, måndag, beslutade regionen att gå ner en nivå i krishanteringssystemet.

Bakgrunden till beslutet är att trycket på sjukvården har minskat den senaste tiden i takt med att antalet coronasmittade har sjunkit. I slutet på förra veckan vårdades två personer med covid-19 på sjukhus, varav ingen var i behov av intensivvård.

Inför sommaren finns det dock utmaningar och därför är det inte aktuellt att gå ner till normalläge.

– Ett stabsläge innebär inte på något sätt ett normalläge. Den särskilda sjukvårdsledningen kommer att vara fortsatt aktiverad och vi kommer inte bara att följa händelseutvecklingen noga utan även kunna vidta nödvändiga åtgärder om läget skulle ändras, säger regiondirektör Hans Svensson i ett pressmeddelande.