Newsweeks rankning »World’s best smart hospitals« bygger på enkätsvar och utlåtanden från läkare, chefer och annan sjukvårdspersonal med kännedom om teknikanvändning på sjukhus. Undersökningen inkluderar områden som robotkirurgi, digital bild, telemedicin, artificiell intelligens och elektronisk dokumentation.

Karolinska universitetssjukhuset hamnar på plats åtta i rankningen och är det högst rankade europeiska sjukhuset.

– Detta är ett stort erkännande för hur våra medarbetare på ett strukturerat sätt använt data för att planera och styra Karolinska under pandemin och en förklaring till att vi kunnat vårda 10 000 patienter med covid-19. Det har varit tufft för personalen men vi har fått tekniken att arbeta för oss och inte mot oss, som det ibland varit tidigare inom sjukvården, säger Björn Zoëga, Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör i ett pressmeddelande.

Före Karolinska återfinns sju amerikanska sjukhus och toppar listan gör Mayo Clinic följt av Johns Hopkins Hospital och Cleveland Clinic. Av de totalt 250 sjukhusen i rankningen återfinns även Akademiska sjukhuset i Uppsala på plats 48.

Läs också:

Karolinska rankat som sjunde bästa sjukhuset i världen