Under onsdagen togs sex delförslag, som är tänkta att spara 70 miljoner kronor för regionens sjuhusdrivna hälso- och sjukvård, upp för beslut på regionfullmäktige i Västernorrland. Det handlar bland annat om att slå samman flera avdelningar på sjukhusen för att kunna minska antalet vårdplatser.

Det har väckt skarp kritik – bland annat från de två läkarföreningarna i Västernorrland, Medelpads och Ångermanlands läkarförening. De har varnat för att sparförslaget kommer att leda till personalflykt och ökade hyrläkarkostnader. 62 läkare i Västernorrland har även gått samman i ett gemensamt protestbrev till regionledningen.

Efter en lång och stundtals hetsig debatt i regionfullmäktige, där fem av de sex delförslagen hann tas upp för beslut, återremitterades fyra. Det innebär att de skickas tillbaka till hälso- och sjukvårdsnämnden för att beredas ytterligare.

Men marginalen var knapp. Besluten fattades genom så kallade minoritetsåterremisser, som innebär att en tredjedel av ledamöterna måste ställa sig bakom kravet. Oppositionen (Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) fick igenom en återremiss med två rösters marginal. De ansåg att underlagen var för dåliga. Bland annat saknade oppositionspartierna en helhetsbild och ville att riskanalyserna skulle kompletteras.

De fyra delförslagen som nu ska utredas vidare handlar bland annat om slå ihop två avdelninger på Sollefteå sjukhus, lägga ner den akutgeriatriska avdelningen i Sundsvall och flytta vissa typer av kirurgiska ingrepp till Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus.

Även det förslag som väckt mest kritik och berör intensivvården på Sollefteå sjukhus återremitterades. Där slutade MBL-förhandlingarna i oenighet med både Saco och Ångermanlands läkarförening, Vårdförbundet och Kommunal.

Enligt förslaget ska intensivvårdsavdelningens åtta platser i Sollefteå omvandlas till en så kallad intermediärvårdsavdelning (IMA) med fem platser. Avdelningen ska enligt utredarna kunna vårda samma typer av patienter som i dag, förutom patienter som behöver invasiv ventilatorbehandling eller CRRT.

Totalt vårdas i snitt 34 patienter per år i respirator vid Iva i Sollefteå. Om förslaget går igenom skulle patienterna i stället tas om hand på ett annat sjukhus i regionen, främst på sjukhuset i Örnsköldsvik. Enligt Anders Setterqvist, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård, skulle det spara drygt 5 miljoner kronor genom en minskning av antalet tjänster från 38 till 30.

Förslaget har inspirerats av Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Sjukhuset bedriver inte invasiv ventilatorbehandling, men utgör enligt Anders Setterqvist ändå en central del när det gäller vård av kritiskt sjuka patienter i Region Sörmland.

Narkosläkaren Helena Toss, som delvis arbetar i Sollefteå, har tidigare varnat för att det blir dödsstöten för sjukhuset. »Jag ser framför mig en bild av Sollefteå sjukhus som en vackert upplyst hägring som det står akutmottagning på, men när man tittar in genom dörren är det tomt«, skrev hon tidigare i år i ett brev till regionpolitikerna.

Andreas Koro, ordförande i Ångermanlands läkarföreningen, tycker det är bra att förslagen ska utredas mer.

– Det är positivt. Vi har efterlyst fördjupade analyser av den egentliga vinsten av många av förslagen, i synnerhet Iva i Sollefteå. Det fanns en del saker som saknades i underlagen, bland annat hur man ska säkra transportorganisationen och vad det ska kosta.

Läkarföreningen har varnat för att förändringen inte kommer att spara så mycket pengar som regionen hoppas.

– Det vore katastrofalt om man bantar ner och minskar möjligheterna till vård samtidigt som det blir en förlustaffär, säger Andreas Koro.

Det enda av de sex delförslagen som röstades igenom på onsdagen var ett förslag som handlar om att slå ihop hematologi/njurmedicin-avdelningen och stroke/rehab-avdelningen på Örnsköldsviks sjukhus för att kunna ta bort sju vårdplatser. Samtidigt ska avdelning 1 (kardiologi/hjärtintensiv/medicinsk akutvård) få ytterligare en vårdplats. När det gäller den förändringen har Ångermanlands läkarförening inte några stora invändningar, enligt Andreas Koro.

I dag, torsdag, fortsätter det tre dagar långa fullmäktigemötet i Region Västernorrland. Då ska det sista delförslaget behandlas, som handlar om att slå samman onkolog- och lungkliniken i Sundsvall.

 

Läs också:

Oro för personalflykt efter sparförslag i Västernorrland

Färre vårdplatser ska spara pengar i Västernorrland

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag

 

Kärvt ekonomisk läge i Region Västernorrland

Regionen har gått med underskott många år. Regionfullmäktige har därför krävt att budgeten ska vara i balans till 2022. För att klara det måste kostnaderna reduceras med nära 500 miljoner kronor. I höstas anlitade regionledningen två externa konsulter för att få hjälp med att sänka kostnaderna. Det är deras förslag som ligger till grund för de sex aktuella delförslagen.