Det är länssjukvårdsledningen som kommit med förslaget att pausa planerade canceroperationer inom bröstkirurgi och kärlkirurgi under sommaren, rapporterar SVT Norrbotten. Anledningen är den ansträngda bemanningssituationen på grund av covid-19.

Läkarna ställer sig dock inte bakom förslaget, utan oroas över konsekvenserna för patienter som får sina operationer uppskjutna. I ett mejl till regionledningen protesterar 13 specialistläkare som arbetar i Norrbotten och ber ledningen tänka om.

»Ett antal patienter kommer att utveckla spridd cancer med död som slutresultat och stor resursåtgång på resan dit. Vi anser att sommarsituationen är oacceptabel och farlig för flera patientgrupper«, skriver läkarna bland annat enligt SVT Norrbotten.

Inte heller för kärlkirurgin är pausade operationer ett alternativ, enligt läkarna.

»Detta är medicinskt mycket högt prioriterade fall som obehandlade kan leda till risk för död och ökad risk för extremitetsamputationer om operationsutrymmet minskas«, skriver de i mejlet till regionledningen.

Regionrådet Linda Frohm (M) beklagar att regionen har hamnat i det läge man hamnat, men säger till SVT att det är svårt att upprätthålla samma verksamhet som vanligt i nuläget eftersom personalen är slutkörd. Hon uppger även att regionpolitikerna ska ta fram en »återuppstartsplan« över hur vårdskulden ska betas av.

– Vi behöver titta på upphandlingar från andra aktörer, men hur vi löser det är inte medborgarnas problem, utan det är vi som ska hitta lösningar på de utmaningar vi har. Vi kommer göra det vi kan för att resurssätta alla verksamheter för att klara av det här, säger Linda Frohm till SVT Norrbotten.

Vid regionstyrelsens sammanträde i veckan sa Anna Pohjanen, divisionschef för viss länssjukvård, att det – med full bemanning och tillgång till alla operationssalar regionen har i egen regi – skulle ta två år att komma i kapp kön som bildats under pandemin.

Enligt lokaltidningen Norrländska socialdemokraten vill regionledningen upphandla vård både i Sverige och utomlands för att beta av köerna. Ett av alternativen som undersöks är att ta hjälp från Finland.