Läkartidningen har tidigare rapporterat att Jämtlands läkarförening anmält arbetsmiljön vid kirurgkliniken på Östersunds sjukhus till Arbetsmiljöverket. På grund av bristen på sjuksköterskor har man tvingats banta antalet vårdplatser. Enligt läkarna medför bristen negativa konsekvenser för både vård och arbetsmiljö. Bland annat tvingas läkarna göra tuffa medicinska prioriteringar.

Arbetsmiljöverket har inte fattat något beslut i ärendet ännu. Men den 9 juni genomförde myndigheten en inspektion vid kirurgkliniken och Arbetsmiljöverkets bedömning är att det finns brister i arbetsmiljön.

Bland annat skriver myndigheten att det både i läkarnas skrivelse och av vad som framkom vid inspektionen framgår att det finns en obalans mellan krav och resurser.

Det framkommer också att såväl fysisk som emotionell arbetsmängd – samt svårighetsgraden när det gäller bedömningar – har ökat för läkarna som en följd av brist på vårdplatser. Bristerna har också lett till minskad möjlighet att ha kontroll i arbetet.

Nu flaggar myndigheten för att det kan bli aktuellt att besluta om ett föreläggande med ett eventuellt vite på grund av bristerna.

I en så kallad underrättelse som skickats till arbetsgivaren skriver Arbetsmiljöverket att man överväger ett föreläggande där arbetsgivaren senast den 25 oktober i år ska »se till att resurserna är anpassade till kraven i arbetet för att förebygga att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas läkarna ger upphov till en arbetsbelastning, som innebär risker för ohälsa«.

Arbetsmiljöverket överväger också att förelägga arbetsgivaren att upprätta rutiner för hur läkare ska agera när de bedömer att det är medicinskt motiverat att en patient ska läggas in men att det saknas vårdplatser att tillgå.

Missnöjet med arbetsmiljön på Östersunds sjukhuset är dock inte isolerat till kirurgen. Läkarföreningen har nu också gått vidare och skickat två ytterligare så kallade 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket. Denna gång gäller det medicinkliniken och ortopeden eftersom man inte är nöjd med de åtgärder som arbetsgivaren presenterat där.

Annika Östling, ordförande för Jämtlands läns läkarförening. Foto: Privat

– Vi har en mycket besvärlig situation just nu på Östersunds sjukhus, säger Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening till Läkartidningen.

Grundproblemet bakom samtliga tre anmälningar bottnar enligt Annika Östling samma sak: bristen på framför allt sjuksköterskor.

– Sjukhuset kan inte bemanna de vårdplatser vi behöver och då drar man ner på antalet vårdplatser. Men vi står kvar med samma medicinska åtagande och samma patientflöde. Läkarna får stå i frontlinjen för det här och försöka prioritera och skriva ut patienter i förtid eller inte lägga in patienter.

Annika Östling pekar på att det här skapar en stor etisk stress. Samtidigt menar hon att det är positivt att Arbetsmiljöverket i sin skrivelse bejakat just detta.

– Det jag tycker är intressant är att Arbetsmiljöverket lyckats få med den etiska stressen som varit så svår att fånga i sådana här anmälningar tidigare. Här har de gett en bra bild av det.

Annika Östling oroas också över situationen de kommande sommarveckorna där antalet vårdplatser är ännu färre än vad de brukar vara.

– I sommar kommer vi att ha cirka 200 vårdplatser öppna jämfört med ungefär 230 under en normal sommar.

Enligt Annika Östling kommer läkarnas semestrar inte att påverkas av det ansträngda läget. För sjuksköterskorna tror hon dock att läget är mer osäkert.

Som Läkartidningen tidigare berättat har även Vårdförbundet anmält arbetsmiljön på Östersunds sjukhus till Arbetsmiljöverket.

Hittills har läkarföreningen och Vårdförbundet inte gjort några gemensamma tvärfackliga anmälningar, men enligt Annika Östling stödjer fackförbunden ändå varandra i arbetet kring arbetsmiljön.

Samtidigt påpekar hon att arbetsmiljöproblemen skiljer sig lite åt mellan yrkesgrupperna. För sjuksköterskorna skapar platsbristen hög arbetsbelastning, förlängda pass och utebliven vila.

– Men för våra grupper handlar det här om att vi står med det yttersta medicinska ansvaret – men utan faktiska möjligheter att ta det. Vi har inte resurser för det, säger Annika Östling.

 

Läs mer:

Läkarna i Östersund går vidare till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket granskar kirurgen i Östersund

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkare tar strid för vården i Östersund 

»Måste gå över blockgränsen för att finna lösningar« 

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen