I dag har läkarna på Tema cancer i Solna sin hemvist och sina administrativa arbetsplatser i den gamla delen av Karolinska universitetssjukhuset, lokaler som ska avvecklas.

Enligt ett förslag som sjukhusledningen presenterade i april ska läkarnas arbetsplatser inom kort flytta till ett öppet kontorslandskap på Nya Karolinska Solna, NKS. Tanken är att det ska vara en mer flexibel lösning där läkarna ska dela på administrativa arbetsplatser.

Det här har fått läkare inom Tema cancer att reagera. 137 läkare har ställt sig bakom ett upprop där de protesterar mot förslaget. Läkarna menar att förslaget försämrar möjligheterna att sköta arbetet på ett effektivt och patientsäkert sätt.

Bland annat kräver läkarna ett eget skrivbord inklusive låsbara skåp, att man ska kunna sitta geografiskt nära sina kollegor inom samma sektion och att arbete i öppet kontorslandskap helt undviks.

– Skillnaden jämfört med i dag är att vi ska flytta in i ett öppet kontorslandskap där man ska ställa upp 105 skrivbord. Kort sagt blir det dubbelt så många doktorer som det ska finnas platser, säger Annika Sjövall, docent och överläkare vid kolorektalsektionen inom Tema cancer.

Annika Sjövall, docent och överläkare vid kolorektalsektionen inom Tema cancer. Foto: Monika Egenvall

I dag har läkarna var sin egen arbetsplats, men enligt Annika Sjövall har arbetsgivaren räknat ut att en läkare bara sitter på sin plats en mindre del av arbetsdagen och att man därför kommit fram till att det inte behövs så många platser.

– Vi är av en annan åsikt. Vi springer mellan olika arbetsuppgifter hela tiden. Då behövs en plats som är ens egen hemvist där man har sina grejer så att man snabbt kan få saker gjorda när det blir en lucka mellan exempelvis operation och mottagning.

Ett annat stort problem med det föreslagna upplägget är att det blir svårt att upprätthålla patientsekretessen.

– Vi har massor av patientkontakt på våra platser. Vi ringer och pratar med patienter, vi ringer kollegor, vi tittar på röntgenbilder, rådfrågar varandra och dikterar patientjournaler. Det kommer inte gå att hålla patientsekretessen om allt det där ska äga rum i ett öppet kontorslandskap.

Det är heller inte tillräckligt att det enligt förslaget ska finnas ett antal mindre tysta rum där man kan arbeta ostört, menar Annika Sjövall.

– Vi är ett universitetssjukhus och utöver patientkontakt och diktering av journaluppgifter ägnar vi oss åt forskning, forskargruppsmöten, undervisning, verksamhetsutveckling och en massa saker som kräver helt olika typ av interaktion med olika människor. Det funkar inte i ett sådant här upplägg.

Förslaget presenterades för läkarna för några veckor sedan. Totalt berörs 200–250 läkare.

– När förslaget presenterades pratade man om flytt i vecka 28. Det verkar man ha backat på när de märkte vilka protester det blev. Ledningen svävar mer på målet nu. Nu ger man inga klara besked om vad det är som gäller.

Läkaruppropet har skickats till sjukhusdirektören Björn Zoëga.

Vad hoppas ni att det här uppropet ska ge eller bidra till?

– Vi hoppas, tror och förutsätter att det här kommer att bli ändrat. Vi måste ha egna skrivbordsplatser så att man har sin plats där man kan bedriva sitt arbete. Den platsen måste också ha en förutsättning för att kunna bedriva patientarbete.

Annika Sjövall är bekymrad över situationen.

– Jag är väldigt förtjust i Karolinska universitetssjukhuset och jag känner en stark lojalitet mot sjukhuset som bedriver en fantastisk vård. Men det finns gränser för hur mycket man kan försämra möjligheterna att utföra ett vettigt arbete för att man bara ska kunna svälja det.

Patrik Rossi, som är chef för Tema cancer, är väl medveten om läkarnas kritik. Han håller med dem om att den nya lösningen inte är optimal. Grundproblemet är, enligt honom, att de nya administrativa ytorna totalt sett är för små.

– Det hade varit bra om det funnits en vårdnära administrativ yta som är tillräckligt stor för hela sjukhusets behov. Nu är det inte riktigt så. Sjukhuset har brist på administrativa ytor, säger Patrik Rossi.

Flytten berör inte bara läkarna på Tema cancer utan läkare inom alla teman och funktioner, påpekar han.

– Tema cancers förutsättningar är bara en del av hela Solna-sajtens flyttkarusell som nu ska dras igång.

Just nu pågår ett pusslande för att få ihop delarna. Tema cancer har tilldelats två ytor: dels en stor öppen kontorsyta med tänkta flexplatser där läkarna ska sitta, dels ytterligare en yta för den vårdadministrativa personalen.

På grund av reaktionerna kommer det nyligen framlagda förslaget nu att ses över, enligt Patrik Rossi.

– Jag tänker mig att det första steget är att se över hela allokeringsplanen. Har vi gjort rätt prioriteringar? Det gäller att vi fångar upp möjligheterna och bristerna i det ursprungliga förslaget.

Vad säger du om läkarnas invändningar och krav?

– Det är bra att de här reaktionerna från läkargruppen kommit fram så vi kan fånga in dem. Deras kravlista är berättigad och vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra kliniska, forskande läkare. Men de tillgängliga lokalerna är begränsade i sin utformning.

Att bygga om det öppna kontorslandskapet till mindre rum är exempelvis inte aktuellt, enligt Patrik Rossi.

– Det går att laborera med olika skärmlösningar. Men ombyggnationer är tyvärr väldigt dyrt.

När flyttlasset ska gå är inte bestämt. Men enligt de politiska besluten som fattats ska de gamla lokalerna avvecklas under hösten.

– Vi jobbar intensivt med detta dagligdags, och kommer att göra det under sommaren också, säger Patrik Rossi.

 

Läs också:

Ersta sjukhus planerad om efter läkarnas protester

Tysta rum försvinner när vården bygger nytt

»Jag tror det finns en misstänksamhet från läkarnas sida«

»Skyddsombuden har en nyckelroll«