– Jag är såklart besviken över tingsrättens dom och ser fram emot att ta fallet vidare till hovrätten. Regionen måste ta ansvar för att man förstörde mitt liv och jag hoppas att det här målet ska leda till att ingen annan drabbas på liknande sätt i framtiden, säger den tidigare patienten Teddy Bondefalk i ett pressmeddelande från organisationen Centrum för rättvisa.

Ärendet gäller en operation som genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset 2011 i syfte underlätta andningen för Teddy Bondefalk som led av sömnapné och slemhinneöverskott. Vid operationen, där Paolo Macchiarini var en av operatörerna, togs en bit av luftstrupen bort.

Kort efter operationen drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd.

Han menar att ingreppet var något han varken fått information om eller samtyckt till. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han Region Stockholm och begärde ett skadestånd på 450 000 kronor.

Tingsrätten konstaterar att det finns brister i journalföringen, bland annat avseende information om riskerna. Samtidigt menar tingsrätten att det bör ligga på Teddy Bondefalk att bevisa att han inte lämnat ett samtycke till operationsåtgärderna. Detta har han enligt tingsrätten inte kunnat visa.

Tingsrätten skriver också det framstår som sannolikt att Teddy Bondefalk före operationen var införstådd med vilka operationsåtgärder som skulle genomföras och att han i »godtagbar omfattning« fick information om riskerna med dessa.

– Det framstår som orimligt att det är patienten som ska bevisa att han eller hon inte har fått tillräcklig information av vårdgivaren om ingreppet och lämnat ett giltigt samtycke. Målet rör viktiga principfrågor om den kroppsliga självbestämmanderätten och vi kommer att överklaga domen till hovrätten, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa.

Läs mer:

Macchiarini-patient stämmer Region Stockholm