– När man tänker på lidandet i den här patientgruppen så är det fantastiskt att se vilken effekt den här behandlingen kan ha. Om patienterna mår bättre får de också bättre förutsättningar att ta till sig övrig behandling, säger Olle Frisén, överläkare och medicinskt ansvarig läkare på den allmänpsykiatriska mottagningen Capio Psykiatri Jakobsberg.

Tre minuter och åtta sekunder. Så lång tid tar vanligtvis varje behandlingstillfälle. Men det krävs en kur – varje vardag i fyra till sex veckor behöver patienten komma hit för behandling.

Det handlar om så kallad transkraniell magnetstimulering – en metod som visats ha effekt på terapiresistent depression, vilket så många som en tredjedel av alla med depression har.

Mottagningen införde behandlingsformen för drygt ett år sedan och har snabbt lyckats skala upp. Hittills har ett hundratal patienter fått behandling.

– Vi har haft fullt sedan början av året, när vi satte i gång efter ett kortare uppehåll. Nu kan vi behandla 20 patienter per dag, säger Olle Frisén.

Två mentalskötare ger själva behandlingen, men Olle Frisén finns alltid på plats vid start och när styrkan på behandlingen kontrolleras.

Transkraniell magnetstimulering (TMS) går ut på att en elektromagnet sätts tätt mot patientens huvud. Då alstras ett snabbt varierande magnetfält som framkallar ett svagt elektriskt fält i hjärnbarken, vilket antingen triggar eller dämpar nervcellernas förmåga att signalera.

Metoden ingår sedan 2017 som ett behandlingsalternativ vid medelsvår till svår depression – när annan behandling inte haft effekt – i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. När riktlinjerna förra året uppdaterades lyftes metoden till prioritet 3 och sprids nu snabbt i landet.

Statistik från Kvalitetsregister ECT visar att nio regioner hade infört behandlingsformen förra året. Bara i fjol drog ett antal mottagningar i gång, bland annat i Kalmar, Umeå, Falkenberg och Helsingborg. I Västra Götalandsregionen togs ett samlat grepp för att införa metoden på Sahlgrens-ka universitetssjukhuset och flera andra ställen.

Och fler ligger i startgroparna, enligt Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset, som ingår i Kvalitetsregister ECT:s arbetsgrupp för transkraniell magnetstimulering och sedan flera år utbildar vårdpersonal i hur man genomför behandlingen. Mora och Skövde hör till dem som är på gång.

– Jag hoppas att alla regioner ska erbjuda TMS inom något år, säger Robert Bodén, som började använda metoden för fem–sex år sedan, men då inom ramen för kliniska studier.

Han ser transkraniell magnetstimulering som ett otroligt viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid medelsvår till svår depression, där annan behandling inte hjälpt.

– Det här är en behandlingsform där hälften av dem med svårbehandlad depression får en halvering av sina symtom. I den stora gruppen som i dag inte får hjälp kan man alltså plötsligt hjälpa hälften, säger Robert Bodén, som var med i gruppen som granskade faktaunderlaget när de nationella riktlinjerna togs fram.

– Det är få läkemedel som matchar det i nuläget. Jag tror inte heller att det finns någon psykoterapiform som matchar det, även om det inte finns några direkta jämförande studier mellan psykoterapi och TMS, fortsätter han.

Den stora utmaningen blir att skala upp så att fler patienter får tillgång till behandlingen, konstaterar han. Förra året fick drygt 430 patienter i landet behandling, vilket inte är så många i relation till hur många som faktiskt har en svårbehandlad depression.

Olle Frisén ser flera orsaker till att just mottagningen i Jakobsberg lyckas behandla så många.

– I och med att vi informerade personalen tidigt om behandlingen har alla denna kunskap. Man tänker helt enkelt på den här behandlingen som ett komplement till övrig behandling, säger han.

Mottagningen har också enkla vägar till behandlingen.

– Personal och läkare kontaktar mig på mottagningen, och då försöker jag träffa patienterna snarast och – om det finns indikation för behandling och inga kontraindikationer – påbörja behandling.

Olle Frisén tycker att det är en stor fördel att ge behandlingen på en vanlig psykiatrisk mottagning, integrerat med övrig behandling, i stället för att – som det ser ut på många håll – ge behandlingen på en ECT-enhet.

För patienterna är det ofta lättare och tryggare att komma till en mottagning som de känner till än att åka till ett sjukhus, där det kanske blir mer anonymt. Under behandlingen träffar de också samma personal på mottagningen, vilket skapar kontinuitet och trygghet.

– Vi har sett att vi har väldigt bra retention. Patienterna kommer verkligen på den här behandlingen, säger Olle Frisén.

Att behandlingen ges på själva mottagningen gör det också lätt att erbjuda mer behandlingsinsatser när man ser att patienten börjar må bättre.

– Personalen arbetar mycket med beteendeaktivering under behandlingsserien, säger Olle Frisén.

Robert Bodén tror att användning av transkraniell magnetstimulering kan minska stigmat kring psykisk sjukdom.

– Den här typen av intervention visar så tydligt att det här är en hjärnsjukdom som har med signaleringen i hjärnan att göra.

Han konstaterar att en stor del av depressionsbehandlingarna sköts i primärvården i dag.

– Det vore häftigt om den här behandlingen gick att få någonstans i gränslandet mellan specialistpsykiatrin och primärvården. Om en del av de patienter som i dag kommer över till specialistpsykiatrin fick en TMS-behandling tror jag att de skulle kunna fortsätta gå i primärvården.