Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

Enligt Läkarförbundet har pandemin visat att systemet med 21 regioner skapar ojämlik tillgång på vård och att den statliga styrningen måste öka.

–  Regeringen kan inte lämna det här ansvaret till 21 olika regioner som uppenbarligen inte klarar av det. Eftersom vårdköerna ser olika ut i regionerna måste det finnas en statlig samordning så att patienten kan söka sig dit där kön till operation och behandling är kortast, säger Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande.

Nu har förbundet låtit göra en Novus-undersökning för att pejla hur svenska folket ser på styrningen av vården. Resultatet visar att bara 24 procent tycker att regeringen har tagit ett stort ansvar för hälso- och sjukvården under pandemin.

Vidare svarar 64 procent att de tycker att staten ska ha det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. 24 procent tycker att regionerna ska ha ansvaret.

– Regering och riksdag måste börja ta större ansvar för vården. Sveriges Kommuner och regioner som intresseorganisation kan inte ges veto mot alla nödvändiga förändringar av svensk hälso- och sjukvård. Det är dags för staten att koppla greppet om styrningen av vården, säger Sofia Rydgren Stale.

Undersökning omfattar 4 483 personer i åldrarna 18–79 som intervjuades under perioden 8–19 april 2021. Svarsfrekvensen var 63 procent.