Modernas vaccin är i dag godkänt för användning från 18 års ålder. Efter att företaget ansökt om villkorat godkännande för användning från 12 års ålder har EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) nu påbörjat en utvärdering av tillgängliga data. Som grund för granskningen ligger en stor pågående studie som inkluderar ungdomar mellan 12 och 17 år.

EMA räknar med att komma med ett besked i juli, under förutsättning att inget ytterligare underlag krävs. Därefter blir det upp till EU-kommissionen att formellt klubba igenom ett eventuellt godkännande.

I slutänden är det Folkhälsomyndigheten som i samråd med Läkemedelsverket tar ställning till om användning av vaccinet från 12 års ålder ska rekommenderas i Sverige.