Det var i slutet på maj som Malmö tingsrätt meddelade domen i muthärvan kring upphandlingen av IT-verktyget Vårdexpressen. Bakom produkten stod företaget Vårdinnovation och företagets vd dömdes till tre års fängelse för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Två av tre åtalade tjänstemän dömdes också till fängelse. En till två år och tre månaders fängelse för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman, och den andra till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman.

Tillsammans ska de tre också betala skadestånd på 20 miljoner kronor till Region Skåne, samt nästan 8 miljoner till Västra Götalandsregionen.

Men nu överklagar alltså den tidigare vd:n domen, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Vd:n, som även är läkare, hävdar att det förekommit rättegångsfel och att en nämndeman varit jävig. Han vill därför att målet går tillbaka till Malmö tingsrätt och görs om.

Enligt det yrkande som försvaret lämnat in har nämndemannen »en ekonomisk relation till målsägaren«, det vill säga Region Skåne. Under 2018 då upphandlingen av Vårdexpressen ägde rum ska hon ha erhållit 423 000 kronor från regionen och året efter 117 000 kronor. Försvaret skriver också att hon har haft en mångårig och nära relation med kallade vittnen som är starkt kritiska till vd:n och verktyget Vårdexpressen.

Enligt SVT togs frågan om nämndemannens ställning upp i början av mutbrottsrättegången. Då framkom att hon tidigare varit anställd som läkare i Region Skåne och även är gift med en skånsk politiker. Tingsrätten hade kännedom om förhållandena men ansåg inte att det förelåg någon jävssituation.

»Jag har tidigare varit anställd i regionen vilket jag uppmärksammade domaren på före rättegången. Hon bedömde då att det inte förelåg jäv«, skriver nämndemannen till SVT.

Domen överklagas även av försvararna till de två tidigare regiontjänstemännen.

Slutligen överklagas domen av kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption.

– Jag tycker att man ska pröva om även den andra tjänstemannen blivit mutad, säger han till SVT Nyheter Skåne.

Åklagaren yrkar även på längre fängelsestraff för alla tre dömda.

 

Läs mer:

Vårdinnovations vd får tre års fängelse för grovt mutbrott

Fyra åtalas i den skånska IT-affären med Vårdexpressen