Enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende bör samtliga regioner erbjuda så kallade naloxonprogram. Det vill säga dela ut läkemedlet naloxon till personer som är opioidberoende och i riskzonen för en överdos, i kombination med utbildning om hur motgiftet ska användas.

Regeringen konstaterar att en uppföljning som Socialstyrelsen gjort visar att behandling med naloxon når allt fler – men att det finns mer att göra.

Nu ska Socialstyrelsen »utveckla arbetssätt så att förskrivning och utbildningsinsatser sker på bästa sätt så att fler personer som har behov ska erbjudas naloxon«, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Senast sista mars nästa år ska myndigheten redovisa uppdraget.

Läkartidningen har tidigare berättat om Socialstyrelsens uppföljning.